Kulture mikroorganizama,
voditelj: Jurica Jović, suradnici: Suzana Kristek, Marina Brica i Helena Žalac

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Instalacija, radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
FAZOS, hodnik na drugom katu kod mikrobioloških laboratorija (262,263,264,265)

Detalji:

Mikroorganizmi su svugdje. Mikroorganizmi su svemoćni. Mikroorganizmi će imati posljednju riječ.“–Louis Pasteur

Mikroorganizmi ili mikrobi je skupni naziv za bakterije, arheje, gljive i protiste (praživotinje), vidljive pod mikroskopom. Oni su najmoćniji organizmi na svijetu. Možemo ih pronaći u tlu, u zraku, u vodi i u drugim organizmima.  Kultura mikroorganizama je izraz koji označava rast mikroorganizama na ili u hranjivom čvrstom ili tekućem mediju. Znanost koja ih proučava zove se mikrobiologija.

Biografija:

dr. sc. Jurica Jović,

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Jurica Jović rođen je 25. rujna 1984. godine u Gradačcu, Bosna i Hercegovina. Opću gimnaziju završava 2004. godine u Švicarskoj, a Poljoprivredni fakultet upisuje 2008. godine. Diplomirao je 2013. godine među 10 % najuspješnijih studenata s prosječnom ocjenom 5,0 te stekao akademski naziv magistar inženjer bilinogojstva. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj mikrobiološkog pripravka i gnojidbe fosforom na prinos, kvalitetu i klijavost sjemena soje i kukuruza na kiselim tlima” obranio je 21. ožujka 2019. godine. Do danas je, kao autor i koautor, objavio 7 radova u kategoriji A1, 19 radova u ostalim kategorijama, dva članka u knjigama te dva sveučilišna priručnika.

prof. dr.sc. Suzana Kristek,

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,

skristek@fazos.hr

Suzana Kristek rođena je 21.05.1966. u Osijeku. Doktorirala je 2001. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od 2015. godine je redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Koordinatorica je predmeta Agroekologija, Mikrobiologija hrane, Mikrobiologija stočne hrane, Mikrobiologija vina te Primjena biopreparata u proizvodnji povrća i cvijeća, a predavač na predmetu Osnove biokemije i mikrobiologije.

Marina Brica, mag. ing. agr.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Marina Brica, rođena 11.5.1991. godine u Odžaku (Bosna i Hercegovina). Zvanje poljoprivrednog tehničara stječe 2010. godine. Poslije srednjoškolskog obrazovanja upisuje sveučilišni preddiplomski studij bilinogojstva na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kojeg uspješno završava 2013. godine. Iste godine upisuje sveučilišni diplomski studij bilinogojstva, smjer oplemenjivanje i sjemenarstvo bilja. 2014. godine upisuje i drugi sveučilišni diplomski studij bilinogojstva, smjer biljna proizvodnja. Oba diplomska studija uspješno završava 2016.godine te stječe zvanje magistra inženjerka bilinogojstva. Trenutno obavlja poslove stručnog suradnika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Helena Žalac, mag. ing agr.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Helena Žalac rođena je u Đakovu 1994. godine. Osnovnu školu završila je u Strizivojni, a u Đakovu je pohađala Opću gimnaziju A.G.Matoša. Nakon srednje škole upisala je preddiplomski sveučilišni studij na FAZOS-u, smjer Hortikultura, a 2016. godine nastavlja školovanje na diplomskom studiju, smjer Ishrana bilja i tloznanstvo. Zapošljava se kao asistent 2019. godine na HRZZ projektu ''Konsocijacija drvenastih vrsta i poljoprivrednih kultura kao inovativni pristup u agroekosustavima'' te upisuje poslijediplomski studij Agrokemija.