Znanost u in vitro kulturi tkiva,
autori: Dejan Bošnjak, Monika Tkalec Kojić, Toni Kujundžić, Matej Horvat, Vinko Vračević i Dario Kokorić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Instalacija

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, glavni ulaz

Detalji:

Kultura tkiva predstavlja suvremenu metodu razmnožavanja, odnosno dobivanja kvalitetnog, uniformnog i zdravog  biljnog materijala u vrlo kratkom vremenskom periodu na maloj jedinici površine. Učenici osnovnih i srednjih škola će kroz posjet instalaciji biti upoznati sa instrumentima, klasičnom metodom i suvremenom metodom razmnožavanja biljaka u bioreaktorima, voćnim vrstama, fazama, itd. Na kraju posjete će na temelju novih saznanja uvidjeti važnost kulture tkiva u znanosti kao suvremene tehnike u razmnožavanju biljaka koja je u našoj zemlji vrlo malo zastupljena.

Biografija:

Dejan Bošnjak, mag.ing.agr, postdiplomant i asistent na Katedri za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Rođen 27. lipnja 1980. godine u Kneževu. Diplomski studij smjer Voćarstvo, završio s prosječnom ocjenom 4.73. Sudjeluje aktivno na svim voćarskim simpozijima, kongresima i savjetovanja u RH, zemljama EU i trećim zemljama. Područje interesa – voćarstvo, rasadničarstvo, kultura tkiva, TIB/TIS imerzni sustavi.

 

Dr.sc. Monika Tkalec Kojić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,

Monika Tkalec Kojić rođena 8. prosinca 1986. godine u Osijeku. U listopadu 2008. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.), a u ožujku 2011. stječe akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). U rujnu 2011. godine primljena je na radno mjesto znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistentice na Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. U veljači 2017. stječe akademski naziv  doktora znanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

 

Toni Kujundžić, mag.ing.agr, asistent na Katedri za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Rođen 18. veljače 1991. godine u Splitu. Diplomski studij smjer vinogradarstvo i vinarstvo, završio s prosječnom ocjenom 4.80. Tijekom studija dodijeljena mu je Rektorova nagrada za akademsku godinu 2014./2015, Dekanova nagrada za akademsku godinu 2014./2015. te nagrada Lion´s cluba Osijek. Područje interesa- tehnologija vina. 

 

Matej Horvat

Rođen 06.09.1998. godine u Vinkovcima. Završio srednju Poljoprivredno šumarsku školu u Vinkovcima, smjer Agrotehničar. Nakon završene srednje škole, 2017. godine upisuje preddiplomski studij hortikulture na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Trenutno pohađa treću godinu preddiplomskog studija Hortikultura na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Završni rad usko je vezan za kulturu tkiva

 

Vinko Vračević

Rođen 06.12.1994. godine u Đakovu. Završio srednju Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. Godine 2017. upisuje preddiplomski studij hortikulture na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Trenutno pohađa treću godinu preddiplomskog studija Hortikultura na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Završni rad usko je vezan za kulturu tkiva

 

Dario Kokorić

Rođen 01.10.1997. godine u Virovitici. Završio srednju Tehničku školu u Virovitici, smjer šumarstvo – šumarski tehničar. Godine 2016. upisuje preddiplomski studij hortikulture na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku te po završetku 2019. upisuje diplomski studij smjer vinogradarstvo i vinarstvo.