Slavonski melos u umjetničkoj glazbi,
Zdravko Drenjančević

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 13:00 - 14:00

Organizator:
Akademija za umjetnost i kulturu, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija:
Trg Sv. Trojstva 3

Detalji:

U žarištu su ove radionice jednojezični mrežni rječnici engleskog jezika.  Cilj je radionice upoznati učenike s kvalitetnim, pouzdanim i besplatnim leksikografskim izdanjima dostupnim na internetu (primjerice Cambridge Dictionary, Merriam-Webster's Learner's Dictionary, Online Oxford Collocation Dictionary of English i dr.). Učenici će zatim proučavati i uspoređivati ustroj dva tipa rječničkih članaka i vrste informacija koje oni daju.  Konačno, učenici će kroz praktične zadatke demonstrirati stečeno znanje i kritičko razmišljanje o važnosti konteksta prilikom izbora i upotrebe određene riječi. Ukazat će se na slična hrvatska mrežna izdanja (primjerice Hrvatski jezični portal). Na radionici će se također razgovarati o značaju vjerodostojnih informacija i nekim relevantnim leksikografskim izvorima na engleskom i hrvatskom jeziku (primjerice Encyclopaedia Britannica i Hrvatska enciklopedija). Radionica će biti održana u informatičkoj učionici.

 

Biografija:

Voditeljica:

Dr. sc. Dubravka Kuna, viša predavačica - Filozofski fakultet, Katedra za zajedničke sadržaje

Dubravka Kuna viša je predavačica engleskog jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Predaje kolegije Engleski za humanističke i društvene znanosti I-IV na prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti, mađarskog jezika i književnosti, povijesti, filozofije, pedagogije i sociologije. Cilj je ovih kolegija pružiti studentima znanja i vještine koje su potrebne za korištenje stručne literature na engleskom jeziku, praćenje predavanja na stranom jeziku, uključivanje u međunarodne programe mobilnosti te druge stručne i znanstvene aktivnosti.

https://www.ffos.unios.hr/kzs/zivotopis-kuna-dubravka