Prvo slovo mapiranja,
voditeljica: Dinka Caha

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
PRAVOS, Radićeva 17, dv.2/17

Detalji:

Rastuće gospodarske i socijalne nejednakosti današnjice traže od lokalnih i globalnih programa da potiču održiv razvoj zajednice i doprinose dobrobiti svih stanovnika. Uz individualne karakteristike i ponašanje, značajan utjecaj na zdravlje i kvalitetu života pojedinca ima interakcija fizičkih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških čimbenika. Neki čimbenici povezani s kvalitetom života članova zajednice su sudjelovanje samih građana u socijalnim i političkim aktivnostima zajednice, osjećaj uvažavanja i pripadnosti svojoj zajednici, prilagođenost usluga i aktivnosti zajednice specifičnim potrebama njezinih članova. Tehnika mapiranja omogućava da građani sudjeluju u dijalogu, planiranju aktivnosti s obzirom na specifičnosti lokaliteta i potrebe članova zajednice. Tijekom mapiranja se prikazuju i interpetiraju kvalitativna i kvantitativna obilježja čija je lokacija vizualno označena. Prikaz kontekstualnih informacija na karti doprinosi razumijevanju interakcije pojedinca i njegove okoline, dostupnosti resursa i vrijednosti koji doprinose kvaliteti života članova zajednice, razumijevanju izazova za razvoj održivih i zdravih zajednica. Ova radionica će prikazati različite načine na koje se mapiranje koristi za razvijanje programa u zajednici te će sudionici mapirati jedan lokalitet koristeći postojeće vrijednosti koji isti sadržava.

 

Biografija:

Voditeljica:

Dinka Caha, dipl.socijalna radnica - Pravni fakultet Osijek

Dinka Caha je rođena 28. siječnja 1986. godine u Požegi. Tijekom dodiplomskog studija dobila je Rektorovu nagradu (2009). Polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija Prevencijska znanost na Edukacijko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Radila je u sustavu socijalne skrbi, tijelima Ministarstva pravosuđa. Sudjelovala je na projektnim aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije i udruga na poručju iste županije, a koji su bili vezani uz siromaštvo, roodnu jednakost, ovisnosti o igrama na sreću i socijalnim medijima. Od 2018. godine radi kao asistentica na studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek. Trenutno sudjeluje na dva znanstveno-istraživačka projekta: Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj (PRAG_HR) i Higher education and community-engaged

programs: A strategy to strengthen local capacity development in post- communist countries.

https://www.pravos.unios.hr/sveucilisni-prediplomski-studij-socijalni-rad/socijalni-rad-program