PRAVNA ZNANOST I LOKALNI RAZVOJ,
predavačica: Katarina Marošević i Nataša Lucić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 8:15 - 10:00

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
PRAVOS - Zoom Meeting

Detalji:

Predavanje će biti usmjereno ulozi pravne znanosti u lokalnom razvoju, s posebnim osvrtom na:

- definiranje uloge prava u lokalnom razvoju,

- obrazovanje u području pravne znanosti usmjereno institucionalnom povezivanju Pravnog fakulteta s nadležnim lokalnim tijelima,

-  djelovanje pravnog obrazovanja u promicanju lokalnog razvoja,

- primjere (ne)uspješne prakse .

Predviđeno je uključiti sve sudionike predavanja u zaključnu raspravu.

Join Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/153011126?pwd=eURjek9xa2VWZnhtaDRrZVN0YmRBdz09

Meeting ID:
153 011 126
Passcode:
023631

 

Biografija:

Doc. dr. sc. Katarina Marošević - Pravni fakultet Osijek

Katarina Marošević diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2008. godine, gdje je završila i poslijediplomski sveučilišni studij ,,Organizacija i management". Uz studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku upisala je Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009. godine te je diplomirala 2013. godine. Poslijediplomski doktorski studij ,,Management" Ekonomskog fakulteta u Osijeku završila je 2015. godine obranivši temu „Ljudski kapital i regionalni razvoj Republike Hrvatske“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Đule Borozan, profesorice Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Od 2011. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu Osijek kao znanstveni novak - asistent na projektu ,,Teorija i praksa institucionalnog pristupa regionalnom razvoju". Objavila je znanstvene radove u domaćim i stranim publikacijama te je sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama. Bila je dio istraživačkog tima Pravnog fakulteta u Osijeku u dva IPA projekta. Osim znanstvene aktivnosti, sudjeluje i u izvođenju nastave iz kolegija ,,Ekonomska politika" i ,,Politička ekonomija".

Sudjelovala je kao gost predavač na Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht (Njemačka) tijekom travnja 2012. godine, tijekom 2014. godine na Universidad Complutense de Madrid, -Facultad de Ciencias'Economicas y Empresariates/School of Economics and Business Administration Madrid (Španjolska), tijekom 2017. godine u Rimu na Universita Niccolo Cusano (Italija) te tijekom 2018. godine u Trstu na Universita degli studi di Trieste (Italija).

 

Doc. dr. sc. Nataša Lucić - Pravni fakultet Osijek

Nataša Lucić (rođ. Soldan) docent je na Pravnom fakultetu u Osijeku, na kojem je diplomirala 2003. godine. Kao iznimno uspješna studentica, ostvarila je pravo na stipendiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te nakon toga i državnu stipendiju u kategoriji osobito nadarenih redovitih studenata.
Pravosudni ispit je položila u srpnju 2008. Godine, a 2015. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu završila je doktorski studij, smjer Građanskopravna i obiteljskopravna znanost.
Osim u nastavnoj, aktivno sudjeluje i u znanstvenoj djelatnosti objavljujući znanstvene radove samostalno i u koautorstvu. Izlagala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Kao gost predavač izvodila je nastavu i na inozemnim sveučilištima u nekoliko europskih zemalja. Aktivno je kao istraživač sudjelovala u brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim projektima.
Članica je Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji i Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo.