Glazba iz kemijske formule proteina,
autori: Marija Jozanović, Stjepan Šarić i Valentina Novački

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 12:45

Organizator:
Odjel za kemiju, Ul. cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE POSTER

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
OKEM - ONLINE

Detalji:

Proteini su polimeri aminokiselina koje se razlikuju po bočnim lancima koji mogu biti hidrofobni i hidrofilni. O njihovom rasporedu uvelike ovisi konačni oblik molekule, jer je polipeptidni lanac savitljiv, te biološke funkcije proteina. Na posteru će biti prikazana ljestvica hidrofilnosti odnosno hidrofobnosti aminokiselina u obliku klavijature gdje će hidrofobne aminokiseline imati duboke, a hidrofilne visoke tonove. Aminokiseline bit će kodirane preko tri oktave odnosno 55 tonova uključujući i polutonove. Poster će na zanimljiv način pokazati kako lakše uočiti važna obilježja molekula slušajući njihovu glazbu nego čitajući njihove formule. Osim hidrofilnosti/hidrofobnosti aminokiselina, na posteru će biti prikazano kako se glazbom mogu opisati i druga svojstva molekule kao što su npr. strukturne karakteristike, kako uglazbiti kemijske reakcije.

http://www.kemija.unios.hr/18-festival-znanosti-10-15-svibnja-2021/

 

Biografija:

Autori:

Doc. dr. sc., Marija Jozanović, Odjel za kemiju

Studirala sam na Odjelu za biologiju i Odjelu za kemiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje sam diplomirala 2009. godine. Od lipnja 2011. radim na Odjelu za kemiju u Osijeku na mjestu znanstvenog novaka. Doktorirala sam 2015. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, smjer inženjerska kemija. Sudjelujem u organizaciji i realizaciji nastave nekoliko predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju. Područja rada su mikročip elektroforeza, spektrometrija, potenciometrija, te sinteza novih kvaternih amonijevih soli. Sudjelovala sam na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Član sam Hrvatskog kemijskog društva.

 

Stjepan Šarić, student, Odjel za kemiju

Rođen 18.5.1997. u Našicama. Nakon završene Jezične gimnazije u Đakovu, 2016. godine upisuje prvu godinu preddiplomskog studija kemije na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Nakon završenog preddiplomskog studija kemije, 2019. godine upisuje diplomski studij kemije- istraživački smjer na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Član Studentskog zbora Odjela za kemiju od 2019. godine (zamjena člana Stegovnog suda za studente Odjela za kemiju), a od 2020. godine zamjenik predsjednice Studentskog zbora Odjela za kemiju i predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju. Sudjelovao u organizaciji i pisanju projekta „MasKEMbal“ održanog 2020. godine na Odjelu za kemiju, namijenjenog popularizaciji i promicanju kemije. Sudjelovao u mnogim drugim aktivnostima popularizacije kemije (Smotra Sveučilišta u Osijeku 2019. i 2020. godine, Advent kreativnosti 2019.) Trenutno sudjeluje u realizaciji studentskog projekta „Kemijski bal pod maskama“.

 

Valentina Novački, studentica, Odjel za kemiju

Rođena 3. ožujka 1998. u Osijeku. Nakon završene Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku, 2016. godine upisuje prvu godinu preddiplomskog studija kemije na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Nakon završenog preddiplomskog studija kemije, 2019. godine upisuje diplomski studije kemije- istraživački smjer na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Član Studenskog zbora Odjela za kemiju od 2019. godine, od 2020. godine predsjednica Studenskog zbora Odjela za kemiju. Sudjelovala u organizaciji i pisanju projekata „MasKEMbal“ održanog 2020. godine na Odjelu za kemiju, namijenjenog  popularizaciji kemije. Sudjelovala u mnogim drugim aktivnostima popularizacije kemije (Smotra Sveučilišta u Osijeku 2019. i 2020. godine, Advent kreativnosti 2019.) Trenutno sudjeluje u realizaciji studentskog projekta „Kemijski bal pod maskama“.