Jedina kultura koju neki ljudi imaju je bakterijska,
predavačica: Ana Amić, Marija Terzić i Maja Vukić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 11:00 - 11:45

Organizator:
Medicinska škola Osijek, Vukovarska ul. 209, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
MŠO