Kultura tijela,
voditelji: Marijana Jukić, Barbara Viljetić, Ivana Janić i Ivana Jelavić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 11:00

Organizator:
Dječji vrtić Pčelica, Gacka ul. 1A, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast

Lokacija:
Dvorište vrtića „Pčelica“

Detalji:

Zanimanje za otkrivanjem građe i načina funkcioniranja ljudskog tijela započinje već u ranoj dobi života djeteta. Ljudsko tijelo složen je sustav sastavljen od brojnih organskih sustava. Svaki sustav čine organi i druge tjelesne strukture koje zajedno rade na obavljanju određene funkcije u organizmu. Razumijevanje tako složenog sustava djeci uvelike olakšavaju vizualni i didaktički pristup tematici. Radionica je namijenjena polaznicima predškolske dobi gdje će otkriti unutrašnjost ljudskog tijela pomoću interaktivnih modela.  Kroz zabavu, igru i učenje djeca će se upoznati sa ljudskom anatomijom i funkcijom pojedinih organskih sustava.

Biografija:

Marijana Jukić rođena 05. lipnja 1986. godine u Novom Sadu. Diplomirala je 2011. godine na studiju biologije na Odjelu za biologiju pri Sveučilišnu J. J. Strossmayer u Osijeku. Od 2011. zaposlena je kao znanstveni novak na Medicinskom fakultetu Osijek. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularnih bioznanosti upisala je 2012. godine na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku, te je doktorsku disertaciju obranila 2017. godine. Zaposlena je kao viši asistent na Medicinskom fakultetu u Osijeku i sudjeluje u izvođenju nastave pri Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju na Medicinskom fakultetu Osijek.

 

Barbara Viljetić je rođena 21.11.1980. u Đakovu gdje je završila opću gimnaziju A. G. Matoš. 1999. upisala je Filozofski fakultet u Osijeku, smjer biologija-kemija na kojem je i diplomirala 2004. Od siječnja 2005. je zaposlenik Medicinskog fakulteta Osijek na Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju. 2005. je upisala poslijediplomski studij Stanična i molekularna biologija na PMF-u u Zagrebu na kojem je u svibnju 2011. obranila doktorsku disertaciju. Tijekom svog znanstvenog rada boravila je na nekoliko velikih sveučilišta: CERMAV, Grenoble, Francuska, zatim Yale University, SAD, te RWJ Medical School Rutgers University, SAD kao Postdoctoral Fellow. Do sada je sudjelovala u radu na ukupno 13 projekata, koautor je na 14 znanstvenih radova i nekoliko poglavlja u knjigama. U prosincu 2015. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek.

 

Ivana Janić,  rođena je 15. lipnja 1997. godine u Zagrebu. Nakon završenog osnovnog obrazovanja u OŠ Antun Nemčić Gostovinski, 2012. godine upisuje smjer opće gimnazije Fran Galović u Koprivnici. Sveučilišni preddiplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike završila je 2019. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku.