Kako znaš – gdje su dokazi?,
voditeljica: Vedrana Ivić, suradnica: Marta Balog

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 12:45

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
MEFOS - Velika informatička učionica

Detalji:

S obzirom na sve veći utjecaj medija i dostupnost neprovjerenih informacija, “bapskih” priča i legendi, danas je prosječnoj osobi teško zaključiti stižu li te informacije iz provjerenih izvora ili su samo plod nečijeg dobrog marketinga i želje za brzom slavom i zaradom. Tijekom ove radionice na nekoliko jednostavnih primjera zajedno s učenicima riješit ćemo nekoliko problemskih zadataka pomoću kojih ćemo naučiti razlikovati provjerene od “fejk” znanstvenih informacija. Ishod ove radionice je primijeniti znanstvenu metodu, koja je osnovni alat znanstvene kulture.

Biografija:

Dr. sc. Vedrana Ivić, poslijedoktorand, Medicinski fakultet Osijek

Dr. sc. Vedrana Ivić je 2008. diplomirala kao profesor biologije i kemije na Odjelu za biologiju i Odjelu za kemiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 2017. je doktorirala u području Biomedicine i zdravstva na Sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti. Od 2009. je zaposlena u Laboratoriju za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Osijek gdje sudjeluje u provođenju nacionalnih i međunarodnih projekata pod vodstvom prof. dr. sc. Marije Heffer. 2010. se usavršavala na Odjelu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Yale. Osim sudjelovanja u projektima, Vedrana Ivić sudjeluje u organizaciji i izvođenju nastave Katedre za medicinsku biologiju i genetiku (vježbe i seminari u nastavi kolegija koje izvodi Katedra na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine te Sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima medicinsko laboratorijske dijagnostike) i popularizaciji znanosti (član organizacijskog odbora Tjedna mozga, sudionik Festivala znanosti). Tijekom rada usavršila je sljedeće metode i vještine: rukovanje laboratorijskim životinjama, bihevioralni testovi laboratorijskih životinja, lezija leđne moždine; imunohistokemijske metode; Western blot; elektroforeza, real time PCR; metode izdvajanja nukleinskih kiselina; svjetlosna i fluorescentna mikroskopija, mikrodisekcija.

Vedrana Ivić je autorica 4 znanstvena rada, sudjelovala je na 24 znanstvena skupa (usmenim ili poster priopćenjem) te na EMBO praktičnoj međunarodnoj školi kao instruktor.

 

Dr. sc. Marta Balog, poslijedoktorand, Medicinski fakultet Osijek

Marta Balog 2008. stječe naziv prvostupnice, a 2011. magistre biologije na studiju biologije Odjela za biologiju Sveucilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Istraživacki dio magistarskog rada odradila je na Odjelu za molekularne bioznanosti Sveucilišta u Grazu (Austrija), a jedan semestar provela je na strucnoj praksi na Odjelu za mikrobiologiju Sveucilišta u Leuvenu (Belgija). Od listopada 2013. godine radi kao asistent na Katedri za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta Osijek. Sudjeluje u nastavnom kurikulumu na studijima medicine te medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Trenutno je pri završetku poslijediplomskog studija Neuroznanost, Medicinskog fakulteta, Sveucilišta u Zagrebu. Suradnica je na projektu Raft Tuning (voditelj prof. dr. sc. Marija Heffer). 2014. godine postala je stipendist Bohdan Malaniak Cedars Sinai Medical Centre – RECOOP Young Scientist Travel Grant stipendije i usavršavala se radeći na istraživanju kroničnog stresa na Odjelu za farmakologiju Sveučilišta u Szegedu (Mađarska) pod mentorstvom prof. Roberta Gaspara.  2018. godine boravi u Laboratoriju za staničnu signalizaciju povezanu s neurodegeneracijom na Biomedicinskom Fakultetu, La Laguna, Tenerife, a boravak je stipendiran ERASMUS KA1 stipendijom. Sudjelovala je na preko 20 znanstvenih skupova. Tijekom obrazovanja i dodatnim edukacijama savladala je slijedeće znanstvene tehnike: imunohistokemijsko bojanje, metode izdvajanja DNA, genotipizacija, mikroskopija, protočna citometrija, Wester blotting, rukovanje pokusnim životinjama, testovi ponašanja pokusnih životinja, kirurški postupci na pokusnim životinjama, rad s bakterijskim kulturama, molekularno kloniranje, konfokalna mikroskopija. Aktivno sudjeluje u popularizaciji znanosti i radu sa studentima. Član je organizacijskog odbora ˝Tjedna mozga˝ (od 2012.), a 2016. je kao Tajnica sudjelovala u organizaciji ˝Ljetne škole stresa˝ u Osijeku (lipanj/2016) na kojoj je primila nagradu Sveučilišta u Kaliforniji, ˝Medal for special achievements˝. Sa studentima medicine sudjelovala je u prijevodu knjige iz područja opće neuroznanosti kao pomoćnica urednice i prevoditeljica (D. Purves: Neuroscience, 5th edition). Objavila je 2 znanstvena rada, a na još 3 publikacije navedena je kao koautor. Članica je hrvatskih društava CroLASA, HDBMB te Hrvatskog društva neuroznanosti.