Multiznanstveno zaleđe za uspješnu karijeru inženjera,
voditelj: Držislav Vidaković, suradnik: Aleksandar Jurić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 14:00 - 15:00

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
Studenti, inženjeri, građevinski poduzetnici, učenici srednjih škola te ostali zainteresirani

Lokacija:
GRAFOS (vanjski, natkriveni prostor)

Detalji:

U fakultetskom obrazovanju inženjeri stječu gotovo isključivo tehnička znanja iz svoje struke, ali u njihovoj kasnijoj karijeri isprepliću se znanja iz različitih znanstvenih područja (pravo, ekonomija, sociologija, informatika, energetika i dr.) s kojima je njihovo poslovno djelovanje povezano.

Na ovoj radionici naglasak će biti na znanjima iz sociologije koja su važna i kod projektiranja i kod realizacije građevina. Bez osnovnih znanja iz područja društvenih znanosti tehnički ekspert može proizvesti socijalno neprihvatljive proizvode. Poznavanje ovog područja postaje neophodno s napredovanjem u hijerarhiji svake poslovne organizacije i dolaženjem na funkcije gdje se upravljanja s ljudima. Međuljudski odnosi tvore neformalnu organizaciju i definiraju organizacijsku kulturu svakog poduzeća, što utječe na uspješnost poslovanja. Velik broj istraživanja pokazao je da je motivacija jedan od najznačajnijih čimbenika koji utječu na produktivnost radnika, ali za motiviranost ne postoji uniformni recept (ovisi o zaposleniku, nadređenom i okruženju).

Kroz interaktvni pristup sa sudionicima radionice testirati će se njihove osobne preferencije i posljedično ponašanje, a  kroz primjere se se ilustrirati teorije usmjeravanja ljudi motivacijom (kazne i pozitivna motivacija).

Biografija:

mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.inž.građ.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

Držislav Vidaković rođen je 1967. u Osijeku, gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva, a 2003. je magistrirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Od 1993-95. radio je u Gradnji d.d. na poslovima ponude, pripreme i praćenja radova, a i poslije je honorarno obavljao različite poslove u struci.  Od 1995. radi na Građevinskom fakultetu u Osijeku, prvo kao asistent, a od 2004. u zvanju višeg predavača za predmetima iz područja tehnologije i organizacije građenja (na stručnom studiju i na specijalističkom diplomskom stručnom studiju). Voditelj je stručne prakse i bio je mentor na oko 90 diplomskih i završnih radova.

Održao je niz  seminara stručnog usavršavanja u graditeljstvu, izlaganja na Danima Komore inženjera u građevinarstvu, radionice za studente i radionicu i predavanje na  Festivalima znanosti. Autor je više od 90 stručnih i znanstvenih članka na konferencijama i u časopisima te petnaestak nastavnih materijala.

http://gfosweb.gfos.hr/portal/index.php/fakultet/djelatnici/vidakovic-drzislav/148-vidakovic-drzislav-opci-podaci.pdf

 

Izv. prof. dr. Aleksandar Jurić, dipl. ing. građ.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

Aleksandar Jurić rođen je 1964. godine. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1989. godine, gdje je na Katedri za tehničku mehaniku zaposlen od 1993. godine. Magistrirao je 1998. godine, a doktorski rad obranio je 2004. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Bio je suradnik na dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti Republike Hrvatske.

Napisao je kao autor ili koautor tri sveučilišna udžbenika i ima objavljena predavanja na web stranicama fakulteta. Objavio je u koautorstvu više znanstvenih radova, recenzirao nekoliko znanstvenih radova te i dva sveučilišna udžbenika. Bio je član uređivačkog odbora časopisa e-Gfos, a član je Hrvatskog društva za mehaniku. Više godina bio je predsjednik Katedre za tehničku mehaniku te dvije godine predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku. Od studenog 2005. godine pa do 2015. godine bio je glavni povjerenik sindikalne podružnice.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/aleksandar-juric