Korištenje energije vode: od starih kultura do danas,
predavači: Željko Šreng i Tamara Brleković

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 12:45

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija:
GRAFOS (vanjski, natkriveni prostor)

Detalji:

Čovjek je još od antičkih civilizacija pokazao zanimanje za iskorištavanjem vode u svrhu poboljšanja kvalitete života. Mogućnost korištenja vode prepoznata je kao važan cilj u razvoju društva. Snaga vode tako je još u Staroj Grčkoj korištena za pokretanje vodenica. Vodenice su korištene za mljevenje žita, rezanje i drobljenje kamena te piljenje dasaka. Korištene su u navodnjavanju te su imale veliku ulogu u razvoju poljoprivrede. Poznavanje principa rada vodeničkog kola omogućilo je daljnji razvoj crpki za vodu u svrhu brže i ekonomičnije vodoopskrbe i navodnjavanja. Nadalje, vodenice su korištene u proizvodnji električne energije, a razvojem znanosti i tehnologije, korištenje obnovljive snage vode našlo je svoju primjenu diljem svijeta.

U predavanju je prikazan povijesni pregled korištenja energije vode za čovjekove potrebe. Predstavljen je način na koji su različite kulture razumijele i koristile vodu te kako je to doprinijelo razvoju znanosti i društva te  ekonomičnosti življenja.

Biografija:

Dr.sc. Željko Šreng, mag.ing.aedif.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Željko Šreng rođen je 1988. godine u Zagrebu. U Osijeku završava opću (I) gimnaziju 2007. godine. Nakon srednjoškolskog obrazovanja upisuje preddiplomski sveučilišni studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku koji završava 2010. godine. Na istom fakultetu 2012. stječe diplomu na smjeru Hidrotehnika diplomskog sveučilišnog studija. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku kao asistent zapošljava se u veljači 2013. godine, na Zavodu za hidrotehniku i zaštitu okoliša. Iste godine kada se zapošljava na fakultetu upisuje poslijediplomski doktorski studij na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, smjer Hidrotehnika. Doktorsku disertaciju brani u veljači 2019. godine. U svrhu usavršavanja za nastavnu djelatnost 2016. godine završava Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.

 

Doc.dr.sc.Tamara Brleković, mag.ing.aedif

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Tamara Brleković  rođena je 1987. godine u Banovićima, Republika Bosna i Hercegovina. Srednju školu Valpovo, smjer opća gimnazija, završava 2005. godine odličnim uspjehom. Iste godine upisuje studij na Građevinskom fakultetu Osijek koji 2008. godine završava i stječe titulu sveučilišna prvostupnica inženjerka građevinarstva. Iste godine upisuje diplomski studij na Građevinskom fakultetu Osijek. Dobitnica je brojnih nagrada za izvrstan uspjeh. Diplomski studij završava 2010. godine obranom diplomskog rada za koji je dobila nagradu Hrvatskih voda za najbolji diplomski rad iz područja hidrotehnike. Stječe titulu magistra inženjerka građevinarstva. Na Građevinskom fakultetu Osijek zapošljava se na radno mjesto asistenta 2010. godine na Zavodu za hidrotehniku i zaštitu okoliša te godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na istom fakultetu koji završava obranom doktorske disertacije 2016. godine. Sudjelovala je na brojnim konferencijama. Bila je voditeljica jednog  internog znanstvenoistraživačkog projekta, a sudjelovala u provođenju još tri znanstvena projekta.  Članica je Hrvatskog društva za odvodnju I navodnjavanje.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/tamara-brlekovic