Pričaonica za predškolce - kultura čitanja i pripovijedanja,
voditeljice: Tijana Borovac, Ida Somolanji Tokić, Ivana Trtanj i Vedrana Živković Zebec, suradnici: studenti 1.i 3. godine Sveučilišnog preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
djeca predškolske skupine DV „Jaglenac“

Lokacija:
FOOZOS Prostor ispred fakulteta

Detalji:

Kako bi se potaknuo razvoj predvještina čitanja i pisanja, iznimno je važno, međuostalim, poticati čitanje i pripovijedanje od najranije dobi. Dobrobiti su čitanja i pripovijedanja mnoge ─ od razvoja bliskoga odnosa roditelja i djeteta, razvoja koncentracije, rječnika, učenja novih pojmova, razvoja mašte, stvaralačkih sposobnosti i dr.

Radionica će biti podijeljena u više sekcija s planiranim aktivnostima čitanja i pripovijedanja djeci te raznolikih metodičkih aktivnosti nakon čitanja s ciljem popularizacije čitanja i pripovijedanja kao kulturnih činova koji imaju i praktičnu svrhu razvoja predčitalačkih vještina i rane pismenosti.

Biografija:

Doc. dr. sc. Tijana Borovac, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, tborovac@foozos.hr

Dr.sc. Ida Somolanji Tokić, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, isomolanji@foozos.hr

Doc. dr. sc. Ivana Trtanj, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, itrtanj@foozos.hr

Doc. dr. sc. Vedrana Živković Zebec, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, vzivkovic@foozos.hr

 

Životopis  voditelja (do 200 riječi ili 15 redaka) + osobna web stranica

 

Dr.sc. Tijana Borovac docentica je na Odsjeku za društvene znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Područje njezinog znanstveno istraživačkog interesa su igra djeca rane i predškolske dobi, profesionalni razvoj odgojitelja.

Dr. sc. Ida Somolanji Tokić poslijedoktorandica je na Odsjeku za društvene znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Primarno se bavi predškolskom pedagogijom. Trenutni fokus znanstvenog interesa usmjerila je na prijelaz iz dječjeg vrtića u osnovnu školu te profesionalni razvoj odgajatelja.

 

Dr.sc. Ivana Trtanj docentica je na Odsjeku za kroatistiku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Njezini su istraživački interesi usmjereni na područje usvajanja jezika, razvoj dječjega diskursa, proučavanje hrvatskoga kao inoga jezika te na razvoj predvještina čitanja i pisanja. 

Znanstveno zanimanje doc. dr. sc. Vedrane Živković Zebec usmjereno je prema dječjoj književnosti, posebice dječjemu romanu, dječjoj medijskoj kulturi i poticanju čitanja. Znanstvene radove i stručne prikaze objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima. U suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom u Osijeku kao predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti uključena je u Nacionalna kampanja za poticanje čitanja naglas djeci od najranije dobi Čitaj mi!