Akademski bonton,
voditeljice: Renata Jukić i Sanja Španja

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 12:45

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
FFOS, P 32

Detalji:

Cilj radionice je prikazati i analizirati važnost komunikacije i akademskog bontona u Visokoškolskm okruženju. Akademski bonton je kodeks koji propisuje određena pravila ponašanja u različitim situacijama u Visokoškolskim ustanovama. Akademski bonton uključuje pravila ponašanja koja su određena etikom, ljudskim vrijednostima i vrlinama. Kada postoji dobra komunikacija u akademskom okruženju onda postoje i bolji rezultati i bolji međuljudski odnosi. Uz to, pridaje se veća pozornost poticanju i razvoju socijalne i emocionalne inteligencije kod studenata kao načina stjecanja dobrih komunikacijskih vještina u Visokoškolskim ustanovama. Analizirati će se komunikacijski stilovi, procesi i forme komunikacije. Kroz praktične aktivnosti u radionici će se uvježbavati kako se pravilno predstaviti, upoznati se, kako osloviti nekoga te kako se pozdraviti. Naglasak će biti i na pravilima službene poslovne komunikacije putem elektroničke pošte ili telefona te kako e pnašati na predavanjima, ispitima, prilikom susreta s profesorima na predavanjiam, hodnicima Fakulteta i u  neformalnom okruženju. Akademski bonton vrijedi podjednako i za profesore i za studente na Visokoškolskim ustanovama. Poznavanje akademskog bontona pomaže studentima u procesu studiranja i stjecanju akademskih titula a lijepo ponašanje poželjna je socijalna vještina i pola uspjeha u životu.

Biografija:

Voditeljice:

Doc. dr. sc. Renata Jukić

Renata Jukić, docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku, rođena  u Osijeku 1972. godine gdje je 1996. godine diplomirala biologiju i kemiju na Pedagoškom fakultetu, a 2006. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti obranivši  magistarski rad. U siječnju 2013. na istom je fakultetu obranila doktorski rad pod naslovom Didaktičko strukturiranje kurikuluma ekološkog odgoja i obrazovanja.

Područja interesa: didaktika, teorije kurikuluma, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, andragogija.

Sudjelovala je na više desetaka znanstvenih međunarodnih skupova te je objavila tridesetak znanstvenih radova (kompletan pregled https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=311821 ). Do sada je vodila i sudjelovala kao članica u organizacijskim i programskim odborima više međunarodnih znanstvenih konferencija.

Aktivno sudjelovala i sudjeluje u aktivnostima različitih znanstvenih i stručnih projekata, članica Povjerenstva za doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole Filozofskog fakulteta u Osijeku, Stručnog povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za stjecanje prava na zapošljavanje u RH na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga u dječjem vrtiću, osnovnoj ili srednjoj školi, Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja s djecom pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku…

 

Dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandica, Odsjek za pedagogiju

Doktorirala 9. veljače 2015. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom: Kurikulum individualnog i socijalnog razvoja.

Sudjelovala na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima i održala brojna predavanja:

Varšava, srpanj 2008. na međunarodnoj konferenciji Teorija i preksa interkulturanog obrazovanja prezentirala  rad  Intercultural Education and Social Change- University Course: “Leadership and Developmental Community Youth Work”.

Atena, lipanj 2009.  na međunarodnoj konferenciji Intercultural Education prezentirala rad Kooperativno učenje u interkulturalnom programu Zajedno jači.

Malta, rujan 2010.  na međunarodnoj konferenciji Intercultural Education as a project for Social Transformation održala radionicu:  Dare to share: Exploration of Identity and Diversity.

 Niz godina aktivno uključena u rad nevladine organizacije: PRONI Centar za socijalno podučavanje. Članica je međunarodne asocijacije International Association for Intercultural Education.