Trening izvršnih funkcija kod djece: ima li kultura učinak na razvoj izvršnih funkcija,
voditeljice: Sandra Vučković i Silvija Ručević

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 9:00 - 9:45

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FFOS, Soba 62

Detalji:

Izvršne funkcije su sposobnosti koje omogućuju ljudima sudjelovanje u svrhovitom i cilju usmjerenom ponašanju. U svakodnevnom životu se očituju kao sposobnost usmjeravanja pažnje na određenu aktivnost, praćenje uputa ili poštivanje pravila. Poteškoće u izvršnim funkcijama dovode do niza problema u prilagodbi kod djece i adolescenata, kao što su teškoće u školskom uspjehu i interpersonalnim odnosima s vršnjacima. Cilj ovog izlaganja je predstaviti doprinos kulture u kojoj dijete odrasta razvoju izvršnih funkcija te načine na koje se izvršne funkcije mogu unaprijediti. Na radionici ćete saznati kako se kognitivnim intervencijama kod djeteta može osnažiti razvoj izvršnih funkcija te na taj način spriječiti pojava različitih teškoća u adolescenciji i odrasloj dobi.

Biografija:

Voditelji:

Sandra Vučković - Filozofski fakultet Osijek, Odsjek za psihologiju

Sandra Vučković rođena je 1986. godine u Osijeku. Radila je kao stručni suradnik psiholog u osnovnoj i srednjoj školi te u području socijalne skrbi. Od ožujka 2018. godine zaposlena je kao asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Osijek. Izvodi nastavu iz kolegija Mjerenje u psihologiji, Praktikum iz eksperimentalne psihologije I i Praktikum iz eksperimentalne psihologije II. Doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Suradnica je na projektu Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika (ECLAT), koji financira Hrvatska zaklada za znanost i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, i na projektu Kognitivna otpornost djece u riziku od siromaštva u istočnoj Slavoniji, koji financira Zaklada Adris, a voditeljica projekata je izv.prof.dr.sc. Silvija Ručević. Ima završen prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija. Objavila je rad u koautorstvu na temu procjene izvršnih funkcija kod djece u sustavu socijalne skrbi te aktivno sudjelovala na više domaćih i međunarodnih konferencija.

http://www.ffos.unios.hr/psihologija/sandra-vuckovic

 

Silvija Ručević - Filozofski fakultet Osijek, Odsjek za psihologiju

Silvija Ručević rođena je 1978. godine u Osijeku. Po završetku studija radila je kao stručni suradnik psiholog u Domu za odgoj djece i mladeži Osijek. Od ožujka 2005. godine zaposlena je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Osijek. Vanjska suradnica je na preddiplomskom studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek, Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku-smjer Komunikologija, doktorskim studijima psihologije na Odsjecima za psihologiju Filozofskih fakulteta u Zagrebu i Rijeci,  te doktorskom studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je niza znanstvenih i stručnih projekata, poput projekta Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika (ECLAT), kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, te projekta Kognitivna otpornost djece u riziku od siromaštva u istočnoj Slavoniji kojeg financira Zaklada Adris. Objavila je niz radova te aktivno sudjelovala na više domaćih i međunarodnih konferencija.

https://www.ffos.unios.hr/cv/5/psihologija/silvija-rucevic