I znanstvenici se plaše javnog nastupa, zar ne?
Tomislav Levak

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 11:00

Organizator:
Akademija za umjetnost i kulturu, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija:
Trg Sv. Trojstva 3 Predavaonica 15, 2. kat

Detalji:

U proteklih nekoliko godina popularizaciji znanosti u Hrvatskoj, pa tako i na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s pravom se pridaje sve više pozornosti i važnosti. Postoji više načina za popularizaciju znanstvenih saznanja, otkrića i sadržaja, a jedan od najzanimljivijih i najboljih svakako je javno istupanje pred različitom publikom.

Budući da mnogi znanstveni stručnjaci i suradnici, zbog prirode svojeg posla i zvanja – izuzev, naravno, onih koji rade u nastavi i bave se odnosima/kontaktima s javnošću – nemaju mnogo prigode za javne nastupe (osim na, primjerice, znanstvenim konferencijama, skupovima i simpozijima), ova se društvena skupina i više nego neke druge mora suočavati s klasičnim preprekama i potencijalnim problemima - trema, strah od javnog nastupa i drugi. Kako se kvalitetno pripremiti za javni nastup, kako jasno i koncizno predočiti ponekad i prilično složene (znanstvene) pojmove te preskočiti navedene prepreke, bit će pojašnjeno i zorno prikazano na ovoj radionici.

Biografija:

Voditelj:

Tomislav Levak, asistent - Odsjek za kulturu, medije i menadžment, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Tomislav Levak asistent je na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Rođen je u Osijeku 31. svibnja 1975. godine. Dvostruko zvanje magistra struke stekao je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, na dva različita studijska smjera – Medijska kultura i Kulturalni menadžment. Na preddiplomskom studiju dobio je priznanje za najboljeg studenta u generaciji, a na diplomskom studiju, u akademskoj 2013. / 2014. godini, i Rektorovu nagradu za izniman uspjeh s prosjekom ocjena 5,0. Prije toga, od 1996. do 2015. godine, radio je kao uspješan novinar niza nacionalnih i regionalnih tiskanih medija – prvo Slobodne Dalmacije, zatim Jutarnjeg lista, Slavonskog doma i Glasa Slavonije. Ima praktičnoga novinarskoga iskustva i na televiziji, radiju i internetskim portalima. Trenutačno je doktorand na sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Komunikologije pri Doktorskoj školi Sveučilišta u Osijeku. Od ožujka 2015. urednik je Sveučilišnoga glasnika, službenoga glasila Sveučilišta u Osijeku. Od travnja 2015. zaposlen je kao asistent na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, na Katedri za medijsku kulturu, a od 1. lipnja 2018. na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. U ožujku 2017. završio je Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu, stekavši navedene nastavničke kompetencije pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku. Sudjelovao je već na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova te objavio petnaestak znanstvenih i stručnih radova. Uz hrvatski, govori, čita i piše engleski i njemački jezik.