Uprava i kultura, Upravni postupak u svrhu zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području RH,
predavačica: Vlasta Budiša i Ana Đanić Čeko

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
redoviti i izvanredni studenti druge godine Stručnog upravnog studija - predmet: Upravno postupovno pravo

Lokacija:
PRAVOS - Zoom Meeting

Detalji:

Kulturna baština zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta. Zaštitu i očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske provodi Ministarstvo kulture kroz Upravu za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara zajedno sa svojim teritorijalnim ustrojstvenim jedinicama – konzervatorskim odjelima (+zagrebački gradski zavod). Ministarstvo kulture razvija mehanizme i uspostavlja mjere zaštite kulturne baštine s ciljem osiguranja njene održivosti što podrazumijeva identificiranje, dokumentiranje, istraživanje, održavanje, zaštitu, korištenje kao i promicanje njenih vrijednosti. Konzervatorski odjel u Osijeku dio je državne uprave koji provodi mjere zaštite te vodi upravne i neupravne poslove vezane za zaštitu kulturnih dobara. Zajedničkim radom i djelovanjem postiže se pun opseg i smisao očuvanja kulturne baštine. Zakonodavni okvir zaštite kulturnih dobara pruža Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ali i čitav niz podzakonskih akta (pravilnika) te međunarodnih ugovora. Studenti će dobiti uvid u provedbu posebnog upravnog postupka pred navedenim tijelom u posebnom upravnom području (zaštita kulturne baštine, kulturna dobra). Time se kroz suradnju prakse i znanstvene zajednice studentima pruža mogućnost stjecanja znanja na primjerima iz upravne prakse javnopravnih tijela te nadogradnja (teorijskih i normativnih) stečenih znanja u odnosu na institute koji su se analizirali na prethodnim godinama studija.

PRAVOS
Topic: FESTIVAL ZNANOSTI 2021 KULTURA
Time: May 11, 2021 10:00 AM
Join Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/92525507728?pwd=YWJDazhkM0JXYkJSK0UyNHhPZ0hBZz09

Meeting ID:
925 2550 7728
Passcode:
817622

 

Biografija:

Mr. sc. Vlasta Budiša, mag. iur., viša upravna savjetnica, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije

Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Vlasta Budiša rođena je u Osijeku 01.05.1977. gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2003 godine. Tijekom studija bila je stipendistica Ministarstva, znanosti, obrazovanja i športa za darovite studente. Poslijediplomski studij Poslovno pravo i poslovne transakcije upisala je 2004. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku, te Poslijediplomski rad Elektroničko poslovanje – ekonomski i pravni aspekt obranila 9. lipnja 2011. godine. Zaposlila se na Županijskom sudu u Osijeku kao sudačka vježbenica te položila pravosudni ispit 2006. godine. U Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Osijeku zaposlena je od 2008. godine kao viša upravna savjetnica. S radom pod nazivom Konzervatorski rad Danice Pinterović, sudjelovala je 2015. godine na stručno-znanstvenom skupu dr. Danica Pinterović – rad i djelovanje. Sudjelovala je u organizaciji Dana baštine te je u sklopu održavanja imala i samostalna izlaganja. Na Danima Baštine 2018 izlagala je rad Djelovanje i uloga Konzervatorskog odjela u Osijeku kroz Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojem je ideju zaštite spomenika kulture od 19 stoljeća do danas prikazala kroz zakonodavni okvir dok je 2019.  izlagala rad Ne kod kuće ali ipak doma – osječke kavane i krčme,te prikazala zabavni život grada krajem 19. i početkom 20. stoljeća, kao i društveni fenomen razvoja grada kroz prizmu, danas, pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara.bSudjelovala je i izlagala na 8. međunarodnoj konferenciji o industrijskoj baštini, Rijeka 2018.godine s radom Obnova parne lokomotive i vagona posljednje kompozicije beljske uskotračne željeznice.

 

Doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko, Katedra za upravno pravo i znanost, Pravni fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

S. Radića 13, 31 000 Osijek

Ana Đanić Čeko rođena je 27. veljače 1985. u Našicama, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Opća gimnazija). Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku upisala je u srpnju 2003., a na istom je diplomirala u listopadu 2008. s diplomskim radom „uspio s odlikom“. U suradničko zvanje asistentice na Katedri upravnih znanosti izabrana je prosincu 2008. na predmetu Upravno pravo i uprava. Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Žalba u upravnom sporu u hrvatskom i poredbenom pravu“ 7. listopada 2016. Od 30. studenog 2016. u suradničkom je zvanju poslijedoktorandice na Katedri upravnog prava. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 23. listopada 2018. (Katedra za upravno pravo i znanost). Na Učiteljskom fakultetu u Osijeku završila je pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu. Znanstveno se usavršavala u okviru Erasmus programa mobilnosti za nastavno osoblje u akademskoj godini 2012./2013. na Fakultetu za javnu upravu u Ljubljani. Sudjelovala je na završnoj konferenciji dvogodišnjeg bilateralnog hrvatsko-slovenskog znanstveno-istraživačkog projekta pod nazivom „Varstvo človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih“ u suradnji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta za državne i europske studije u Kranju. U okviru suradnje Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu sudjelovala je kao istraživač u projektu Dunicop-Širenje sveučilišne suradnje Osijek–Pečuh (IPA prekogranični program Mađarska–Hrvatska 2007-2013). Sudjelovala je u projektu pod nazivom „Transformacija-Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima“ (Pravni fakultet Osijek partner projekta s udrugama Zeleni Osijek, ZEO Nobilis, Eko Pan te WWF Austrija). Sudjelovala je u projektu pod nazivom „Suradnja između javnih uprava u prekograničnim područjima Hrvatske i Mađarske radi pružanja boljih usluga građanima (CATCH)“-Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska –Hrvatska 2014.-2020.(01.06.2017.-30.09.2018.). U ulozi koordinatora projektnog tima Pravnog fakulteta Osijek sudjeluje u trogodišnjem projektu pod nazivom „Providentia Studiorum Iuris“-Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj (ožujak 2019. – ožujak 2022.), čiji je nositelj Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Imenovana je za članicu Partnerskog vijeća u sklopu projekta „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019. –2023.“, Državne škole za javnu upravu u partnerstvu s Ministarstvom uprave. Sudjeluje kao istraživač u sklopu SEELS projekta „The Legal Status and Protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum Seekers and ‘Invisible’ Persons without IDs“. https://www.pravos.unios.hr/katedra-upravnog-prava