PRAVNA (NE)KULTURA,
predavači: Ivana Tucak i Josip Berdica

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 8:00 - 8:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
PRAVOS - Zoom Meeting

Detalji:

Pravnu kulturu definiramo kao dio opće kulture koji se posebno bavi društvenim izučavanjem prava, odnosno stavova, vrijednosti i mišljenja koji postoje u društvu u odnosu na pravo i pravni sustav u cjelini. Nekoliko je glavnih elemenata osobito obuhvaćeno ovim istraživanjem: pravne institucije i njihovo stvaranje i funkcioniranje, pravni profesionalci sa svojim vrijednostima i problemima, oblici pravnoga ponašanja: sudski procesi, pravičnost postupaka, pravna sigurnost i sl. Ovim predavanjem željeli bismo upoznati zainteresiranu javnost s problemima pravne kulture ali i nekulture u Hrvatskoj, osobito kroz prizmu stereotipnih stavova o pravnim profesionalcima i institucijama i to u kontekstu našeg članstva u Europskoj uniji koja nas stalno motivira da unaprjeđujemo svoj pravni sustav.

PRAVOS, Dvorana 014 is inviting you to a scheduled Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/7712693773

Meeting ID:
771 269 3773

 

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak - Pravni fakultet Osijek

Rođena je 20. listopada 1975. u Osijeku. Godine 1996. upisuje Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te na istom diplomira 2001. godine. U svibnju 2006. godine završila je Poslijediplomski znanstveni studij upravno-političkog smjera na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktora pravnih znanosti stekla je na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u lipnju 2010. godine. Od siječnja 2002. godine radi na Pravnom fakultetu u Osijeku. Od 2017. godine u statusu je izvanredne profesorice iz područja društvenih znanosti (pravo).

Osobna web stranica: https://www.pravos.unios.hr/katedra-pravno-teorijskih-znanosti/izv-prof-dr-sc-ivana-tucak

 

Izv. prof. dr. sc. Josip Berdica - Pravni fakultet Osijek

Rođen je 17. veljače 1979. u Osijeku. 1997. godine upisuje se na Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Teologiju u Đakovu, gdje je diplomirao 26. kolovoza 2002. Poslijediplomski studij iz filozofije završio je 2007. godine na Hrvatskim studijima - Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski studij iz filozofije odslušao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je doktorirao iz područja socijalne filozofije 2010. godine. Od 1. studenog 2003. godine u kontinuitetu radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od svibnja 2018. godine izvanredni je profesor iz područja humanističkih znanosti (filozofija).

Osobna web stranica: https://www.pravos.unios.hr/katedra-pravno-teorijskih-znanosti/izv-prof-dr-sc-josip-berdica