Kultura osobne higijene,
voditelj: Ivan Miškulin, suradnice: Nika Pavlović, Lea Dumić, Veronika Raiz i Maja Miškulin

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 9:50 - 10:35

Organizator:
OŠ „Retfala“, Kapelska 51a, Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici 1. i 2. razreda osnovne škole

Lokacija:
OŠ „Retfala“, dvorište

Detalji:

Zdravlje je najveće čovjekovo bogatstvo, a njegovo očuvanje moguće je jedino neprestanom i cjelovitom brigom koja se među ostalim odnosi i na osobnu higijenu. Osobna higijena uključuje pranje ruku i lica, pranje kose i tijela, higijenu usne šupljine i zuba, higijenu obuće, odjeće i životnog prostora. Unaprjeđivanjem zdravstvene kulture djece utječe se na poboljšanje cjelokupne zdravstvene kulture društva. Imajući na umu kako je na djecu najviše moguće utjecati u školskoj dobi cilj je predložene radionice na zabavan i interaktivan način podsjetiti učenike 1. i 2. razreda osnovne škole kako pravilno održavati osobnu higijenu te im objasniti njezino veliko značenje s aspekta očuvanja i unaprjeđenja zdravlja te sprječavanja bolesti. Edukacijom o spomenutim pozitivnim zdravstveno-higijenskim navikama ujedno se nastoji ukazati na važnost zdravog životnog stila te potaknuti učenike na njegovo prakticiranje kako u školi tako i unutar vlastite obitelji.

Biografija:

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin, Katedra za javno zdravstvo, Medicinski fakultet Osijek

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin, rođen je u Osijeku 1978. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 2004. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u lipnju 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U studenom 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz interdisciplinarnog znanstvenog područja (izborna polja: ekonomija i javno zdravstvo i zdravstvena zaštita). U razdoblju od ožujka 2005. do prosinca 2015. godine radio je u Hypo Alpe- Adria-Bank d. d. u Osijeku. Od prosinca 2015. godine zaposlen je na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u Katedri za javno zdravstvo. Tijekom 2009. godine bio je stipendist Fogarty stipendije uz pomoć koje je pohađao „University of Iowa's Fogarty International Collaborative Trauma and Injury Prevention Research Training“ program, u Iowa City, Iowa, SAD. Kao stipendist Sveučilišta u Iowi, 2011. godine završio je  „Public Health Organizational Effectiveness“ u Center for International Rural and Environmental Health at the University of Iowa, Iowa City, Iowa, SAD. Šire područje njegovog znanstvenog interesa je područje javnog zdravstva. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Nika Pavlović, dipl. ing.,univ. mag. sanit. publ., asistent, Katedra za javno zdravstvo, Medicinski fakultet Osijek

Nika Pavlović (rođ. Lovrinčević) rođena je 25. lipnja 1979. godine u Osijeku, gdje pohađa osnovnu školu te I. gimnaziju. Diplomira na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2005. godine.  Od 2005. do 2017. godine radi u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u Službi za Zdravstvenu Ekologiju, na Odjelu za fiziologiju prehrane, organskih i anorganskih polutanata čiji je zamjenik voditelja od 2016. godine, te kao analitičar u laboratoriju za kromatografiju, na uhodavanju, implementaciji te validaciji HPLC i GC metoda kao i procjeni njihove mjerne nesigurnosti, te u rutinskom određivanju pesticida i ostalih kontaminanata u hrani i vodi, masnim kiselinama u namirnicama, određivanju alkohola u alkoholnim pićima te aditiva u namirnicama. Mentor je praktikantima na stručnom osposobljavanju u laboratorijskoj praksi te predavač higijenskog minimuma. 2014. godine, na  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku upisuje poslijediplomski doktorski studij Prehrambenog inženjerstvo iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, grana inženjerstvo, a 2016. godine upisuje poslijediplomski specijalistički znanstveni studij iz Javnog zdravstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, kojeg je završila 2019. godine te stekla stručni naziv sveučilišnog magistra javnog zdravstva. Od 2017. radi kao asistent na Katedri za javno zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek gdje sudjeluje u izvođenju dijela nastave te znanstveno – istraživačkom radu. Sudjeluje na projektima, domaćim i međunarodnim simpozijima, kongresima te edukacijama vezanima uz polja interesa tj. javno zdravstvo, prehrambenu tehnologiju i zdravstvenu ekologiju. Udana je i majka jednog djeteta.

Lea Dumić, studentica V. godine Studija Medicine, Medicinski fakultet Osijek

Lea Dumić rođena je 1995. godine u Osijeku. Osnovnu školu „Retfala“ završila je 2010. godine u Osijeku, u kojem je 2014. godine završila i I.Gimnaziju. Iste, 2014. godine upisala je Medicinski univerzitet u Novom Sadu, a 2016. godine nastavlia je školovanje na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskom fakultetu Osijek. Trenutno je studentica 5. godine Studija Medicine na istoimenom fakultetu. U radu Fakulteta sudjelovala je na Festivalu znanosti 2017. godine te 2019. godine. Tijekom 2018. godine dobila je zahvalnicu za sudjelovanje u dvijema akcijama Crvenog križa pod nazivom „Solidarnost na djelu“  koje su provedene pod motom „ Ne dvoji, za drugog izdvoji “. Iste, 2018. godine sudjelovala je i u organizaciji VIII. Humanitarnog Koncerta Studenata Medicine. Aktivno se bavi odbojkom u OK „Linga“. Tijekom 2018. godine nastupala je u sportskim natjecanjima u odbojci kao natjecatelj odobojkaškog tima Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Humanijadi koja se održavala se od 2. do 6. svibnja 2018. u Makarskoj. Na tom je susretu u  ženskoj odbojci osvojeno je 1. mjesto, a 3. mjesto u ženskoj košarci u kojoj je također bila natjecatelj. Sudjelovala je u natjecanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2018. godine u odbojci te je MEFOS osvojio 1. mjesto u ženskoj odbojci. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno poznaje njemački i talijanski jezik.

Veronika Raiz, studentica V. godine Studija Medicine, Medicinski fakultet Osijek

Veronika Raiz rođena je 1995. godine u Osijeku. Osnovnu školu „August Šenoa“ završila je 2010. godine u Osijeku, u kojem je 2014. godine završila i Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti. Iste, 2014. godine upisala je Medicinski univerzitet u Novom Sadu, a 2015. godine nastavila je školovanje na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskom fakultetu Osijek. Trenutno je studentica 5. godine Studija Medicine na istoimenom fakultetu. Tijekom 2018. godine dobila je zahvalnicu za sudjelovanje u dvijema akcijama Crvenog križa pod nazivom „Solidarnost na djelu“  koje su provedene pod motom „ Ne dvoji, za drugog izdvoji “. Iste, 2018. godine sudjelovala je i u organizaciji VIII. Humanitarnog Koncerta Studenata Medicine. Na Festivalu znanosti sudjelovala je 2019. godine. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno poznaje njemački jezik.

 

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., Katedra za javno zdravstvo, Medicinski fakultet Osijek

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije rođena je u Osijeku 1977. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 2001. godine, a doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Specijalistički ispit iz epidemiologije položila je 2007. godine, a subspecijalistički ispit iz zdravstvene ekologije 2009. godine. U razdoblju od 2001. do 2013. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, gdje je obnašala dužnosti liječnika specijalista epidemiologije, subspecijalista zdravstvene ekologije te dužnost pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Od 2003. godine radi i na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u Katedri za javno zdravstvo. U listopadu 2014. godine izabrana je za Predsjednicu Katedre za javno zdravstvo te tu dužnost i sada obavlja. U razdoblju od listopada 2014. godine do rujna 2017. godine obnašala je i dužnost Prodekanice za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Osijek. Tijekom svoje akademske karijere dodatno se educirala iz područja promocije zdravlja, rukovođenja u javnom zdravstvu, utjecaja okoliša na zdravlje djece, organizacijske učinkovitosti javnog zdravstva te iz područja upravljanja projektnim ciklusom. Šire područje njezinog znanstvenog interesa jest područje javnog zdravstva. Udana je i majka jednog djeteta.