MATEMATIKA U GLAZBI,
voditeljica: Valentina Vojnović

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 11:30 - 12:30

Organizator:
OŠ Tenja, Svete Ane 2, 31207 Tenja

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici trećih i četvrtih razreda OŠ Tenja

Lokacija:
učionica 4.b razreda u OŠ Tenja -dvorište škole (kao prijedlog za rad na otvorenom)

Detalji:

Radionica MATEMATIKA U GLAZBI namijenjena je učenicima trećih i četvrtih razreda osnovne škole. Učenici će  upoznati  vrijednosti i trajanje pojedinih  nota. Za to će biti pripremljeni razni oblici zornih prikaza  kao što su slike i konkretni materijal . U prvom dijelu radionice pojasnit će im se povezanost trajanja nota i brojeva (matematike). Kako se radi o učenicima 3.  i 4. razreda, predstavit će im se trajanja polovinke, četvrtinke, osminke i eventualno šesnaestinke. Zorno će im se prikazati trajanje nota notom i brojem (polovinka 2 + polovinka 2= cijela nota 4, četvrtinka 1+ četvrtinka 1+ polovinka 2 = cijela nota 4, i sl.). Zajednički će uvježbati neke primjere te izračunavati koliko  nota treba za jedan takt kako bi se pravilno stvorio takt s 4/4 mjerom, 2/4 ili 3/4  mjerom. Nakon toga slijedi drugi dio radionice gdje učenici u skupinama smišljaju svoje ritamske rečenice (od recimo 4 takta) te ih predstavljaju izvodeći ih udaraljkama po izboru, ali i zapisanima ritamskim notnim zapisom. Učenici će konstantno morati provjeravati točnost taktova zbrajajući notne vrijednosti te će na taj način shvatiti povezanost matematike i glazbe. Završni dio stvaranja ritamskih rečenica bit će i dodavanje teksta uz stvoreni ritam.

Biografija:

Valentina Vojnović, diplomirana učiteljica – mentor

Valentina Vojnović rođena je 14.02.1974. g. u Našicama.  Osnovnu školu završila je u Donjem Miholjcu. Ondje je završila i osnovnu glazbenu školu (instrument harmonika). Srednju školu (tadašnji CUO Braća Ribar) završila je u Osijeku (smjer - Razredna nastava). Godine 1992. upisala je Učiteljski fakultet u Osijeku, a 1997. god. diplomirala i stekla zvanje diplomirane učiteljice. Prvo radno mjesto joj je u OŠ Grigor Vitez, Osijek,  gdje je radila 8 godina. 2005. godine prelazi u OŠ Tenja u Tenji gdje i danas radi kao učiteljica razredne nastave. Živi u Osijeku. 2018. godine napredovala je u zvanje Učitelja mentora. Trenutno predaje u trećem razredu i često uključuje učenike u razne projekte, kao i u razne tematske dane koje obilježavaju u školi. 2018.g je sudjelovala  na Festivalu znanosti kao voditelj radionice u školi s temom Magneti ( Izumi – tada su bili tema FZ). Učenici su se s velikim interesom uključili i sudjelovali iako su tada bili prvi razred.