Biti COOLturan je lako, to može svatko!,
voditeljica: Vesna Bilić-Kirin, suradnici: Ivana Šimić, Marija Olujić, Iris Pintarić, Mario Grgurić, Tajana Radman i Jelena Kovačević

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 9:50 - 10:35

Organizator:
OŠ Josipovac, Osječka ul. 77A, 31221, Josipovac

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici 1. i 2. razreda osnovne škole

Lokacija:
OŠ Josipovac, dvorište

Detalji:

Bonton je skup pravila ponašanja kojeg bi se trebao držati svaki kulturni i dobro odgojeni pripadnik društva, a postoji kako bi se ljudi osjećali ugodno i dostojanstveno u svakodnevnom životu. Bonton nas uči kako se treba ponašati, izražavati, izgledati, komunicirati i gestikulirati u gotovo svakoj situaciji. Za osobu koja se ne ponaša lijepo i primjereno, odnosno ponaša se protivno bontonu i njegovim pravilima, često u žargonu kažemo kako je „nekulturna osoba“. Bonton nisu samo pravila društvenog ponašanja, već i pravila kako održavati pravilno svoju higijenu i na taj način također bit uredan i kulturan. Stoga je cilj ove radionice objasniti osnovne pojmove bontona i higijenskih navika iz svakodnevnog života te zašto su one bitne- pravilno pranje ruku, redovito tuširanje, održavanje osobne higijene,stavljanje ruke ispred usta kod kihanja/kašljanja, neprimjerenost psovanja, vrijeđanja, fizičkog obračunavanja, korištenje 4 čarobne riječi: „molim, hvala, izvoli, oprosti“...

Biografija:

2prim. dr. sc. Vesna Bilić-Kirin, dr. med., spec. školske medicine, poslijedoktorand

Katedra za javno zdravstvo Medicinski fakultet Osijek

Prim. dr. sc. Vesna Bilić-Kirin, dr. med. rođena je 30. ožujka 1972. godine u Osijeku. Osnovnu školu i srednju medicinsku školu, smjer medicinska sestra završila je u Osijeku. Diplomirala je 1998. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku. Specijalistički ispit iz školske i sveučilišne medicine položila je 2007. godine. U ZZJZ OBŽ u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu radi od 2000. godine do danas. 2017. godine obranila je doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana: javno zdravstvo. Od 2012. godine je izabrana  u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, a od 2018. je poslijedoktorand na Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek. Glavni mentor i ispitivač na specijalističkom ispitu iz školske medicine. Područje stručnog i znanstvenog interesa su zdravstveni i zdravstveno socijalni problemi školske djece, mladih i studenta. U objavljenim radovima bavi se problematikom tjelesne uhranjenosti školske djece i povezanosti sa zdravstvenom edukacijom i socioekonomskim obilježjima ove populacije. U studentskoj populacije je istraživala povezanost tjelesne aktivnosti, mentalnog zdravlja, prehrambenih navika i reproduktivnog zdravlja. 

 

2Ivana Šimić,dr. med

Ivana  Šimić  rođena je 25.srpnja 1992. u Osijeku, gdje je završila osnovnu i srednju školu.  2018. godine diplomirala je na  Medicinskom  fakultetu u Osijeku, nakon čega je odradila pripravnički staž u OŽB Vukovar. U veljači 2019 godine polaže državni ispit. Od lipnja 2019. godine specijalizant je školske i adolescentne medicine. Tokom studiranja bila je aktivan sudionik različitih projekata na fakultetu, studentskih kongresa i nekoliko javnih tribina. Aktivno je sudjelovala na XIV. i XVI. Festivalu znanosti u Osijeku. Govori i razumije engleski jezik, posjeduje komunikacijske i organizacijske vještine i izvrsno poznaje rad na računalu.

 

1Marija Olujić, studentica 6 godine medicine

Marija Olujić, studentica 6. godine Medicinskog fakulteta u Osijeku. Rođena 10.8.1995. u Osijeku. Završila je III. gimnaziju u Osijeku 2014. godine s prosjekom 5,00 te je proglašena najmaturanticom u svojoj generaciji. Govori četiri strana jezika: engleski, njemački, francuski, španjolski. Završila je osnovnu glazbenu školu za klavir i synthesizer. Dobitnica tri Dekanove nagrade. Aktivno je sudjelovala na Festivalu znanosti, Tjednu mozga, simpoziju Upoznaj me , te Kreativnoj riznici. Aktivni je sudionik sa znanstvenim radovima i prikazima slučaja na mnogobrojnim kongresima. Na kongresima BRIK 2017. i 2018. osvaja nagradu: “Best presentation award by scientific committee”, te 2. nagradu u istoj kategoriji na Tjednu mozga 2019. godine.

 

2Iris Pintarić,dr. med

Iris Pintarić rođena je 29. srpnja 1982. u Osijeku, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. 2007. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Od 2013. do 2017. radila je u KBC Osijek kao specijalizant Pedijatrije, u sklopu čega je slušala Specijalistički poslijediplomski studij Pedijatrija. Od 2018. radi kao specijalizant Školske i adolescentne medicine u ZZJZ Osječko – baranjske županije. Odlično se služi engleskim jezikom uz osnovno poznavanje njemačkog jezika te izvrsno poznavanje rada na računalu.  

 

2Mario Grgurić, dr. med

Mario Grgurić rođen je 15. veljače 1984. godine u Osijeku. Osnovnu školu i II. Gimnaziju završio je u Osijeku. 2013. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Pripravnički staž u trajanju od godinu dana odradio pri Domu zdravlja Osijek. Od 2016. godine bio je zaposlen na mjestu doktora opće medicine u Domu zdravlja Otočac. Specijalistički studij školske i adolescentne medicine započeo je u veljači 2017. godine. Aktivno je sudjelovao na međunarodnom kongresu EUSUHM 2019. godine održanom u Rotterdamu. Od stranih jezika aktivno se koristi engleskim jezikom, a njemačkim jezikom pasivno. Odlično poznaje rad na računalu u operativnim sustavima Windows i Linux.

 

2Tajana Radman, dr. med.

Tajana Radman rođena je 17. srpnja 1986. u Osijeku, osnovnu i srednju medicinsku školu završila je u Varaždinu. Nakon završene srednje škole upisuje Medicinski fakultet u Osijeku na kojem je diplomirala 2015. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža kraće vrijeme je radila kao liječnik u ambulanti obiteljske medicine. Specijalizaciju iz školske i sveučilišne medicine započinje 2017. godine. Aktivno se službi engleskim jezikom u govoru i pismu.

 

1,3Jelena Kovačević, dr. med. specijalist školske medicine

asistent

Katedra za javno zdravstvo Medicinski fakultet Osijek

Jelena Kovačević rođena je 1981. godine. Medicinski fakultet u Osijeku završila je 2005. godine. Od 2005. do 2016. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Specijalist školske medicine postala je 2012. godine. Doktorand je na doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek. Od 2016. godine voditelj je Službe hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije. Od 2018. godine naslovni je asistent na Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek. Sveučilišni magistar školske i adolescentne medicine postala je 2019. godine. Područja interesa su joj školska i adolescentna medicina, javno zdravstvo i hitna medicina.