Na što sve mislim kad kažem KULTURA,
voditeljica: Kristina Peternai Andrić, suradnica: Jasna Slivac

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 8:00 - 8:45

Organizator:
OŠ Antuna Mihanovića Osijek, Ul. Ivana Gundulića 5A, 31000, Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
predavaonica Hrvatskoga jezika i književnosti