Znanstveni bonton,
predavačica: Terezija Berlančić i Ivan Miškulin

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 13:15 - 14:00

Organizator:
Rektorat Sveučilišta u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
Rektorat Dvorište (u slučaju kiše Aula Magna, II. kat)

Detalji:

Prema svojoj definiciji kultura je cjelokupno društveno naslijeđe neke grupe ljudi, to jest naučeni obrasci mišljenja, osjećanja i ponašanja odnosno djelovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i izrazi tih obrazaca u materijalnim objektima. Kada govorimo o Kulturi znanosti govorimo o mišljenjima, osjećajima, ponašanju i djelovanju subpopulacije ljudi koji su bez obzira na svoju rasu, vjeru i  nacionalnost povezani zajedničkim zanimanjem i ljubavi prema svom području interesa u znanosti. Kao i svaka kultura, tako i kultura znanosti ima svoja pravila ponašanja ili bonton kojim se vodi u svom svakodnevnom radu i djelovanju. Cilj ovog predavanja je upoznati učenike i studente s etičkim načelima i načinom rada i ponašanja u kulturi znanosti kako bi ta načela mogli prepoznati i primijeniti u svom svakodnevnom školskom, studentskom i znanstvenom radu.

Biografija:

Terezija Berlančić, dr. med., specijalizantica ginekologije i opstetricije

Medicinski fakultet Osijek, Opća županijska bolnica Našice

Terezija Berlančić, dr. med., specijalizantica ginekologije i opstetricije,  rođena je 1993. godine u Osijeku. U Osijeku je završila osnovnu školu 2008. godine te III. gimnaziju Osijek 2012. godine. Proglašena je Najmaturantom grada Osijeka 2012. godine. U razdoblju od 2012. do 2018. godine studirala je na Medicinskom fakultetu Osijek, na kojem je diplomirala u lipnju 2018. godine s diplomskim radom na temu „Patohistološki nalazi u uzorcima prvih  300 bubrežnih biopsija učinjenih u Kliničkom bolničkom centru Osijek“ te stekla zvanje doktora medicine. Od 2016. godine studira na Preddiplomskom studiju Ekonomije, smjer Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Dobitnica je ukupno tri Dekanove nagrade. U listopadu 2018. godine radila je kao asistent na zamjeni u Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek. Od akademske 2018./2019. godine polaznica je Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek. Obavezni pripravnički staž za doktore medicine odradila je u KBC Osijek 2019. godine. Od 2019. godine specijalizantica je ginekologije i opstetricije u Općoj županijskoj bolnici Našice. Kao studentica sudjelovala je na brojnim kongresima, natjecanjima i međunarodnim projektima, a tijekom studija na Medicinskom fakultetu Osijek obnašala je dužnost demonstratora na nekoliko Katedri. Služi se engleskim, njemačkim i španjolskim jezikom.

 

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin

Katedra za javno zdravstvo

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin, rođen je u Osijeku 1978. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 2004. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u lipnju 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U studenom 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz interdisciplinarnog znanstvenog područja (izborna polja: ekonomija i javno zdravstvo i zdravstvena zaštita). U razdoblju od ožujka 2005. do prosinca 2015. godine radio je u Hypo Alpe- Adria-Bank d. d. u Osijeku. Od prosinca 2015. godine zaposlen je na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u Katedri za javno zdravstvo. Tijekom 2009. godine  bio je stipendist Fogarty stipendije uz pomoć koje je pohađao „University of Iowa's Fogarty International Collaborative Trauma and Injury Prevention Research Training“ program, u Iowa City, Iowa, SAD. Kao stipendist Sveučilišta u Iowi, 2011. godine završio je  „Public Health Organizational Effectiveness“ u Center for International Rural and Environmental Health at the University of Iowa, Iowa City, Iowa, SAD. Šire područje njegovog znanstvenog interesa je područje javnog zdravstva. Oženjen je i otac jednog djeteta.