Cijepljenje: problemi u komunikaciji,
predavači: Dorian Laslo, Ivan Miškulin i Maja Miškulin

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 12:20 - 13:15

Organizator:
Rektorat Sveučilišta u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i opća populacija

Lokacija:
Rektorat Dvorište (u slučaju kiše Aula Magna, II. kat)

Detalji:

Cijepljenje je kao metoda borbe protiv zaraznih bolesti prisutna još od vremena starih Kineza, koji su isušenim krastama kravljih boginja "cijepili" ljude protiv velikih boginja. Prvo "znanstveno" cijepljenje proveo je Edward Jenner 1757. godine na 8 godišnjem dječaku, ubrizgavši mu otopinu krasti kravljih boginja i zarazivši ga velikim boginjama-dječak nije obolio. Od tada je cijepljenje postalo rutinski način prevencije zaraznih bolesti. Do 1998. godine se nije nalazilo pod osobito velikim "povećalom" javnosti, no 1998. godine Andrew Wakefield i suradnici objavili su rad, koji je povezivao, ili bolje rečeno, tvrdio, da je upravo cjepivo uzrokovalo pojavu kolitisa i autizma kod 12 djece iz njihove studije. Od tada, do danas, vode se rasprave o važnosti, učinkovitosti i štetnosti cjepiva. Tema predavanja bit će cjepivo i cijepljenje iz perspektive dobre, odnosno loše međusobne komunikacije pobornika i protivnika cijepljenja. Kroz predavanje će se evaluirati značenje cijepljenja kroz prizmu povijesnog razvoja medicine ali i njegova važnost za pojedinca i zajednice danas i u budućnosti. 

Biografija:

Dorian Laslo, student 4. godine medicine, Medicinski fakultet Osijek

Dorian Laslo rođen je 22. listopada 1997. godine u Osijeku. Po završetku Opće gimnazije Beli Manastir, upisao je Medicinski fakultet u Osijeku 2016. godine. Sudjelovao je na Tjednu mozga kao predavač (predavanje o moždanim sustavima za orijentaciju 2017. godine te predavanje o Alzheimerovoj bolesti 2018. godine) i voditelj radionice (radionica o građi mozga čovjeka) te na Festivalu znanosti 2018. godine kao predavač (Od otkrića DNA do kreiranja nove ljudske vrste). Član je studentske udruge CroMSIC i EMSA u kojoj je sudjelovao u projektu Bolnica za medvjediće. U slobodno vrijeme bavi se čitanjem.

 

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin, Katedra za javno zdravstvo, Medicinski fakultet Osijek

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin, rođen je u Osijeku 1978. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 2004. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u lipnju 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U studenom 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz interdisciplinarnog znanstvenog područja (izborna polja: ekonomija i javno zdravstvo i zdravstvena zaštita). U razdoblju od ožujka 2005. do prosinca 2015. godine radio je u Hypo Alpe- Adria-Bank d. d. u Osijeku. Od prosinca 2015. godine zaposlen je na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u Katedri za javno zdravstvo. Tijekom 2009. godine bio je stipendist Fogarty stipendije uz pomoć koje je pohađao „University of Iowa's Fogarty International Collaborative Trauma and Injury Prevention Research Training“ program, u Iowa City, Iowa, SAD. Kao stipendist Sveučilišta u Iowi, 2011. godine završio je  „Public Health Organizational Effectiveness“ u Center for International Rural and Environmental Health at the University of Iowa, Iowa City, Iowa, SAD. Šire područje njegovog znanstvenog interesa je područje javnog zdravstva. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., Katedra za javno zdravstvo, Medicinski fakultet Osijek

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije rođena je u Osijeku 1977. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 2001. godine, a doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Specijalistički ispit iz epidemiologije položila je 2007. godine, a subspecijalistički ispit iz zdravstvene ekologije 2009. godine. U razdoblju od 2001. do 2013. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, gdje je obnašala dužnosti liječnika specijalista epidemiologije, subspecijalista zdravstvene ekologije te dužnost pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Od 2003. godine radi i na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u Katedri za javno zdravstvo. U listopadu 2014. godine izabrana je za Predsjednicu Katedre za javno zdravstvo te tu dužnost i sada obavlja. U razdoblju od listopada 2014. godine do rujna 2017. godine obnašala je i dužnost Prodekanice za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Osijek. Tijekom svoje akademske karijere dodatno se educirala iz područja promocije zdravlja, rukovođenja u javnom zdravstvu, utjecaja okoliša na zdravlje djece, organizacijske učinkovitosti javnog zdravstva te iz područja upravljanja projektnim ciklusom. Šire područje njezinog znanstvenog interesa jest područje javnog zdravstva. Udana je i majka jednog djeteta