Kreativno mišljenje, pisanje i likovno izražavanje kroz „Blackout poetry“,
voditeljica: Irena Bando, suradnice: Vesna Zobundžija, Ivana Šandrk Nukić i Zlata Dolaček-Alduk

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 9:00 - 12:00

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici osnovnih škola (10ak učenika) uz mentorstvo studenata

Lokacija:
GRAFOS (vanjski, natkriveni prostor)

Detalji:

Blackout poezija je umjetnička tehnika koja spaja kolažnu (reciklirajuću), likovnu (crtačku) i pjesničku komponentu u novu formu. Može se opisati i kao podvrsta dadaističke nađene umjetnosti (“found art“) i konkretne poezije (“concrete poetry“). Naziv blackout (“zacrnjenje”)objašnjava tehniku odabiranja riječi koje će sačinjavati novu, neovisnu misaonu cjelinu, dok se ostatak nepotrebnih riječi zacrnjuje ili ilustrira, naglašavajući izdvojene riječi.

Kako bi se učenici što bolje inspirirali za stvaralaštvo blackout poezije koristit će se instalacija „Kocka za razvoj kreativnog mišljenja“ u koju će učenici ulaziti sa svojim mentorima(odrasle osobe)koji će pomoću brainstorming metode, odnosno trenutnih asocijacija, pomagati učenicima u razvoju kreativnog mišljenja u osmišljavanju poetske rečenice. Nakon toga ostatak papira će učenici ilustrirati na temu Kultura znanosti.

Pribor koji će učenici koristiti su flomasteri, bojice, list iz stare knjige.

Biografija:

dr.sc. Irena Bando, školska knjižničarka

OŠ Jagode Truhelke, Osijek

https://knjiznicajt.wordpress.com/

 

Rođena 1966. godine u Pregradi, diplomirala je dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu te Knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Zaposlena je u OŠ Jagode Truhelke kao školski knjižničar, voditelj je kreativnih radionica i koordinator nekoliko državnih i međunarodnih projekta u školi. Bila je dugogodišnji hospitant Škole stvaralaštva-Novigradsko proljeće, kao i osnivačica i koordinator Međunarodne kolonije mladih Ernestinovo. Bila je mentorica učenicima u držanom projektu Moja prva knjiga, gdje su učenici osvojili 1. i 2. nagradu (2010); na Međunarodnoj kiparskoj koloniji mladih u Sloveniji s osvojenom 1. nagradom (2018), kao i u državnom natječaju Predstavljam se svijetu, u kategoriji Izrade suvenira, s osvojenom 1.nagradom. S učenicima je bila predstavnik Hrvatske na Međunarodnom festivalu „Kruh mira“ u Istanbulu (2018). Jedna je od inicijatorica i organizatorica Svjetske putujuće dječje izložbe „Likovni svet“, koja je bila dio programa Osječkog ljeta kulture 2018. Bila je mentorica učenici s posebnim potrebama u pisanju i ilustriranju knjige. Objavila je 20-ak stručnih radova, sudjelovala na 10-ak domaćih ili međunarodnih konferencija i objavila 3 znanstvena istraživanja. Napisala je i aplicirala nekoliko međunarodnih projekata te prisustvovala međunarodnim konferencijama. Osnivačica je i voditeljica državnog projekta Stvarajmo eKreativno. Doktorirala je na Interdisciplinarnom poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju u Osijeku u području informacijskih znanosti te je u disertaciji izučavala stvaralaštvo u školskim knjižnicama.

 

 

Vesna Zobundžija, prof. hrv. j. i knjiž., dipl. knjižničarka

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

http://www.gfos.unios.hr/knjiznica

 

Rođena je 1959. u Osijeku, gdje je završila gimnaziju i diplomirala Hrvatski ili srpski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Kao profesorica književnosti radila je na zamjenama u Pomorskoj školi Bakar, Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“ Orahovica i Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. Od 7. svibnja 1984. zaposlena je na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, kao voditeljica Knjižnice od njezinog ustrojavanja do danas. U travnju 1991. godine diplomirala je Bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osim organizacije i obavljanja svih poslova uobičajenih za visokoškolske knjižnice, posljednjih nekoliko godina intenzivno organizira i provodi različite kreativne aktivnosti i događanja za studente i djelatnike Fakulteta, ali i širu društvenu zajednicu.

 

dr. sc. Ivana Šandrk Nukić, docentica

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Rođena je 1976. g. u Osijeku. Završila je Opću gimnaziju Osijek, a potom Ekonomski fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 1999.g. na smjeru Organizacija i menadžment, nakon čega se zapošljava u Sektoru financija Zagrebačke banke d.d., kao članica međunarodnog projektnog tima za utvrđivanje troškova bankarskih proizvoda. Od 2000.-2004. pohađala je poslijediplomski znanstveni studij Računovodstvo, revizija i financije te na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu stekla zvanje magistre znanosti. Od 2005. vraća se u rodni Osijek te se zapošljava kao project manager u poduzeću Werkos d.o.o. Osijek za inženjering u graditeljstvu. Vodila je razvojne projekte, temeljem kojih je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku napisla i obranila svoju doktorsku disertaciju “Prijenos znanja u funkciji stvaranja konkurentske prednosti poduzeća”. 2011. godine prelazi na Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, gdje i danas sudjeluje u nastavi i znanstveno istraživačkom radu. Kao članica Knjižničnog odbora Fakulteta angažirana je na osmišljavanju i provođenju različitih kreativnih aktivnosti.

 

izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Rođena 1971. godine u Osijeku. Od 1997. godine zaposlena je na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment. Područja nastavnog i znanstvenog rada su organizacija i tehnologija građenja, upravljanje kvalitetom i upravljanje projektima. Kao voditeljica i suradnica uključena je u realizaciju više projekata iz područja razvoja i primjene Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, razvoja i primjene sustava upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju te stručnih projekata iz područja organizacija i tehnologije građenja. U okviru ERASMUS programa 2013. godine stručno se usavršavala na Bauhaus-Universistät Weimar, Fakultät Bauingenieurwesen.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/zlata-dolacek-alduk