ANATOMSKI CRTEŽI LEONARDA DA VINCIJA II.,
autori: Krešimir Vidačić, Irena Kišmartin, Željko Popović i Irella Bogut

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 8:00 - 19:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 19:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 19:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 19:00

Organizator:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FOOZOS, nastavna zgrada, I. kat, Ulica cara Hadrijana 10d, Osijek

Detalji:

Leonardo da Vinci (Vinci, Italija, 15. travnja 1452. – Amboise, Francuska, 2. svibnja 1519.) bio je poznati izumitelj, slikar, arhitekt, glazbenik, kipar i matematičar. Ovaj jedinstveni genij renesanse proučavao je let ptica, dizajnirao stroj za letenje i pokušavao riješiti kvadraturu kruga. Do danas sačuvani njegovi crteži otkrivaju izvanrednu nadarenost za sastavljanje nacrta i njegovu veličanstvenost u otkrivanju anatomije ljudi, životinja i biljaka. Zanimanje za ljudsku anatomiju bilo je svojstveno mnogim znanstvenicima renesanse pa tako i da Vinciju. U to vrijeme znanje o anatomiji ljudskog tijela je bilo vrlo oskudno, proučavanje građe ljudskog tijela seciranjem tijela umrlih ljudi bilo je zabranjeno zakonom, no njega to nije omelo da se i time bavi u želji da sazna što više o građi ljudskog tijela. Vitruvijev čovjek iz 1487. godine  svjetski je poznati crtež da Vincija. Uz crtež se nalaze bilješke temeljene na djelu starorimskog arhitekta Vitruvija. Ovaj crtež izveden je tušem i perom na papiru, a prikazuje figuru muškarca u dva polažaja koja se preklapaju: s raširenim rukama te raširenim rukama i nogama, dok su oko njih opisani kružnica i kvadrat. 

Biografija:

Krešimir Vidačić, student

Krešimir Vidačić student je 4. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Sudjelovao je s posterskim priopćenjem i radom na 1. međunarodnoj studentskoj GREEN konferenciji 2019. Voli sport, igrao je aktivno nogomet, a danas je nogometni sudac Hrvatskog nogometnog saveza. Imao je učitelja u razrednoj nastavi i već je tada odlučio biti učiteljem.

 

Irena Kišmartin, univ. spec. techn. aliment, stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju

Irena Kišmartin profesorica je biologije i kemije, sveučilišna specijalistica sigurnosti i kvalitete hrane (univ. spec. techn. aliment.). Stručna je suradnica u znanosti i visokom obrazovanju na Katedri za prirodoslovlje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Sudjeluje u praktikumskoj i terenskoj nastavi prirodoslovne skupine predmeta.

 

Mr. sc. Željko Popović, prof. v. šk. u trajnom zvanju, Odsjek za prirodne znanosti, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Željko Popović je profesor visoke škole zaposlen na Katedri za prirodoslovlje Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku na prirodoslovnim predmetima. Biolog je, voli prirodu, sport, fotografiju i rad sa studentima.

 

Prof. dr. sc. Irella Bogut, Odsjek za prirodne znanosti, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Irella Bogut redovita je profesorica iz interdisciplinarnog područja znanosti (biologija, pedagogija) i predsjednica Katedre za prirodoslovlje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Predaje prirodoslovnu skupinu predmeta (Prirodoslovlje, Terenska nastava, Ekologija, Ekologija za održivi razvoj, Ekološki odgoj u dječjem vrtiću, Poznavanje biljaka i životinja i dr.), autorica je više od 50 znanstvenih i stručnih radova, brojnih udžbenika, radnih bilježnica i metodičkih priručnika iz biologije. Sudjelovala je na više od 50 domaćih i međunarodnih skupova. Bila je suradnica na desetak međunarodnih i domaćih projekata.