Akademske vještine studenata u promicanju kulture znanosti s aspekta novog medijskog okruženja (primjer istraživanja studenata FFOS-a),
predavačica: Mirela Müller

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 11:00 - 11:45

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, nastavnici i učitelji

Lokacija:
FFOS, učionica na FFOS-u, br. 38