Primjena infracrvene termografske kamere u svakodnevnoj praksi,
predavač: Hrvoje Glavaš

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 11:00 - 12:00

Organizator:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
prostorija 2-23, održat će se pomoću BigBlueButton

Detalji:

 

Predavanje će pružiti uvid u povijesni razvoj infracrvene termografije i primjene u svakodnevnoj praksi. Počevši od osnovne pobude dozračene od strane Sunca prezentirati će se razvoj tehničkih rješenja koji je doveo do moderne infracrvene termografske kamere. Spektralni prostor detekcije povezati će se sa kontrastom promjene zračenja po jedinici mjere. Primjeri zapisa različitih valnih dužina pružiti će uvid u bitne razlike između  termografije i fotografije. S ciljem formiranja šire slike prikazati će se i tehnika detekcije UV zračenja. Povećanje rezolucije dostupnih osjetnika komparirati će se sa jediničnom cijenom i maksimalnom razlučivošću. Osim pregleda tržišnih cijena i dostupnih modela naglasak će biti na neophodnom znanju jer povećanje rezolucije ne donosi nužno i kvalitetniju detekciju. U konačnici na brojnim primjerima iz prakse od zgradarstva, strojarstva, elektrotehnike, elektomobilnosti i obnovljivih izvora energije pružiti će se uvid u mogućnosti praktične primjene infracrvene termografske kamere.

Održat će se pomoću BigBlueButton:
https://bigblack.ferit.hr/b/oto-yj3-f9z-btn

 

Biografija:

Predavač:

Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Glavaš - FERIT Osijek

Hrvoje Glavaš rođen je 1974. godine u Osijeku. Diplomirao je i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Radi kao izvanredni profesor na Zavodu za elektroenergetiku Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odgovorna je osoba za provođenje energetskih pregleda, ovlaštenje MGIPU P-219/2012. i  MINGO Po-03/2016.  Objavio je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova, urednik više sveučilišnih izdanja i autor dva sveučilišna udžbenika.  Član znanstvenih odbora više međunarodnih skupova te časopisa  Journal of Energy. Član je CIGRÉ, CIRED, KoREMA, IEEE i Astronomskog društva Osijek. Dobitnik je priznanja Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka i OBŽ  za doprinos tehničkoj kulturi. Područje njegovog interesa obuhvaća energetske bilance, energetsku učinkovitost, javnu rasvjetu, infracrvenu termografiju i mjerenja u elektrotehnici, a radno iskustvo uključuje energetske preglede zgrada i velikih poduzeća, termografska snimanja, certificiranje u zgradarstvu, ISO 9001 audite, mjerenja električnih i magnetskih polja.

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/hrcak#anc