„Druga kultura“ – tehnička znanost,
predavači: Luka Šarić i Tomislav Keser

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 11:00 - 12:00

Organizator:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kampus K2-11, Cara Hadrijana 10b

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FERIT, Kampus K2-11, Cara Hadrijana 10b
Održat će se pomoću Google Meet:
https://meet.google.com/ofc-ucrk-ogf

Detalji:

 

U uvodnoj riječi predstaviti će se filozofski aspekt pojma i vizije koncepta „kulturà“  kojeg je britanski znanstvenik Charles P. Snow  još davne 1959. godine objavio u svojoj knjizi „Dvije kulture“. Potom slijedi disekcija pojma „druge“ kulture, tj. znanosti, na njene sastavnice uz naglasak na tehnokratski aspekt tehničke znanosti i disekciju njenih važnijih rodova tj. tehničko-znanstvenih podgranà. Predavanje će zaokružiti osvrt na istraživačko-aplikacijske primjere primjene  najvažnije podraganà tehničkih znanosti u svijetu.

Google Meet:
https://meet.google.com/ofc-ucrk-ogf

 

Biografija:

Predavači:

Luka Šarić, mag. ing. el., TEO – Belišće/FERIT Osijek

Rođen je 1993. u Našicama s trenutnim prebivalištem u Osijeku. Pohađao je osnovnu školu Jagode Truhelke u Osijeku te završio s odličnim uspjehom. Nakon toga upisuje zagrebačku XV. gimnaziju koju završava 2012. Iste godine upisuje preddiplomski studij elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, koji završava 2014. godine. 2018. diplomirao na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku sa diplomskim radom pod nazivom „Programsko rješenje za razmjenu podataka između frekvencijskog pretvarača i Simatic 1500 plc-a temeljeno na Modbus RTU/RS 485 protokolu“ pod mentorstvom doc.dr.sc. Tomislava Keser. Dobro se služi engleskim jezikom i uči njemački jezik. Od računalnih vještina ima dobro vladanje Microsoft Office alatima, osnovna znanja u programskim paketima Matlab, FEMM, Agros2D, programskim jezicima (C, C++, C#, Pascal) te programskom alatu za crtanje (AutoCAD). Redovito je nastupao je na Festivalu znanosti od 2014. do danas. U slobodno vrijeme se bavi vožnjom bicikla i košarkom.

 

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Keser, u svojstvu mentora - FERIT Osijek

Tomislav Keser rođen je u Vinkovcima. Akademsku naobrazbu stječe u Osijeku na elektrotehničkom fakultetu Osijek gdje se kasnije i zapošljava. Područje znanstvenog i stručnog interesa obuhvaća tematiku računalnog vida, obrade slike, arhitekture računala, elektronike, CAD/CAM dizajna elektroničkih sustava, industrijskih upravljačkih rješenja, inteligentnih mjernih sustava kao i računalnih sustava specijalne namjene. Kao autor ili koautor objavio je nekoliko desetaka radova na raznim znanstvenim i stručnim skupovima, časopisima te je autor jedne knjige. Kao suradnik radio je na više znanstvenih i stručnih projekata a u svojstvu voditelja bio je na jednom projektu. Pod njegovim mentorstvom izrađeno je nekoliko desetaka diplomskih i završnih radova studenata elektrotehničkog fakulteta u Osijeku te je vođeno više generacija studenata na festivalima znanosti u svojstvu mentora i stručnog savjetnika.

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/keser#anc