Očuvanje tjelesne kulture,
voditelj: Ivan Veber, suradnici: Meri Reili i Marinko Žulj

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
FDMZ, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A, dvorište fakulteta

Detalji:

Postoji više stotina definicija pojma kulture. Kultura se sastoji od svega onoga što je stvoreno, stečeno i naučeno u određenoj društvenoj zajednici. Čovjek se ne bi mogao razvijati bez kulture te bi bio izgubljen. Tjelesnu kulturu mogli bi opisati kao ˝skladište˝ podataka i saznanja, načina razmišljanja i shvaćanja te djelovanja povezanih s tjelesnim odgojem, rekreacijom i sportom. Tjelesna kultura usko je povezana sa zdravljem i načinom života čovjeka. Znanstveno je utvrđeno kako je nedovoljna količina tjelesne aktivnosti uzrok mnogih bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti, pretilost itd. U sklopu ove radionice proveo bi se kardio trening u fakultetskoj teretani. Vježbe bi se provodile na veslačkom i bicikl ergometru, pokretnoj traci, orbitreku te uz pomoć vijača za preskakanje. Znanost je odavno opisala brojne pozitivne učinke aerobnog treninga (smanjenje LDL kolesterola i triglicerida, povećanje mišićnog tonusa, prevencija bolesti, kontrola stresa...) kojih ćemo se tijekom radionice svi zajedno prisjetiti. Nadalje, kako bi trening bio uspješan i učinkovit, potrebno je jasno definirati intenzitet i ekstenzitet treninga. Cilj ove radionice je pokušati očuvati vrijednosti tjelesne kulture i potaknuti studente i srednjoškolce da tjelesnu aktivnost uvrste u svoj svakodnevni život kako bi očuvali te poboljšali svoje zdravlje.

Biografija:

Voditelj:

Ivan Veber - student 1. godine diplomskog studija Fizioterapije u Orahovici, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Datum i mjesto rođenja: 06.05.1997. Osijek, Republika Hrvatska

Adresa stanovanja: Vladimira Nazora 149, 31552 Podravski Podgajci

Ivan Veber rođen je 06.05.1997. godine u Osijeku. Od 2012. do 2016. pohađao je Opću gimnaziju u Srednjoj školi Valpovo, Valpovo. 2016. godine upisao se na Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija u Orahovici. 2017. – 2018. Studentski pravobranitelj na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2017. – 2019. Član Fakultetskog vijeća Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2018. – 2019. Član Etičkog povjerenstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2018. i 2019. Sudjelovao na Festivalu znanosti u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2019. sudjeluje na 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences u Istanbulu kao autor radova Physical activity as everyday prevention of hypertension i Ergometic stress test as part of cardiac rehabilitation. Iste godine sudjeluje na IV Studentskom kongresu „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ u Sarajevu s radom Prehrana u odnosu na upalne bolesti crijeva. Student je prve godine diplomskog studija smjer Fizioterapija u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Suradnici:

Meri Reili - studentica 1. godine diplomskog studija Fizioterapije u Orahovici, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Meri Reili, rođena 12.9.1997. u Virovitici. Pohađala je Osnovnu školu Josipa Kozarca u Slatini. Školovanje nastavlja u Pakracu u Srednjoj školi Pakrac za smjer fizioterapeutski tehničar. Stručnu praksu odrađivala je u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik. 2016. godine upisuje prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija smjer Fizioterapija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, u lipnju 2019. je obranila završni rad i stekla naziv prvostupnica fizioterapije. Tijekom preddiplomskog studija, dvije godine uzastopno sudjeluje u Festivalu znanosti, te u lipnju 2019. sudjeluje na 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences u Istanbulu kao autor radova Physical activity as everyday prevention of hypertension i Ergometic stress test as part of cardiac rehabilitation. 2017. – 2019. Predstavnica Studentskog zbora i član Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a od 2019. član u Odboru za nastavu i studente Fakulteta. Sada je studentica prve godine diplomskog studija smjer Fizioterapija u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Svoj doprinos nastavlja u studenom 2019. na IV Studentskom kongresu „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ s radom Prehrana u odnosu na upalne bolesti crijeva pod mentorstvom Marinka Žulja, dr. med. Ima položen vozački B kategorije.

 

Marinko Žulj, dr.med. – viši stručni suradnik, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Marinko Žulj, dr. med. od 2017. godine radi kao viši stručni suradnik na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dok je prethodno radio od 2011. godine kao stručni suradnik na Medicinskom fakultetu Osijek. Voditelj je Kabineta vještina i član je Katedre za kliničku medicinu. Student je doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Mefos-u, te trenutno radi na pisanju doktorske disertacije. Specijalizant je pete godine uže specijalizacije kardiologija za Fdmz. Na Fdmz-u sudjeluje u izvođenju nastave iz više kliničkih kolegija s područja interne i urgentne medicine na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju dentalne medicine, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju fizioterapije, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva,  Sveučilišnom preddiplomskom studiju dentalne higijene. Na Fdmz je bio mentor kandidatima 15 završnih radova koje su kandidati uspješno obranili. Na Veleučilištu Lavoslav Ružička Vukovar od 2013. godine radi kao predavač na kolegijima Klinička medicina II i Klinička medicina III na Stručnom studiju fizioterapije. Bavi se i znanstvenim radom, te je dosad kao autor i koautor objavio preko 35 znanstvenih publikacija. Na nivou Sveučilišta sudjelovao je kao istraživač u jednom projektu koji je završio, te na jednom koji još traje.