Postojeća stvarnost (znanstvena revolucija),
autori: Katarina Šporčić, Antea Kršek, Luka Malenica i Jelena Jakab

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 8:00 - 15:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A

Vrsta događanja:
Poster, prezentacija

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A, dvorište fakulteta

Detalji:

Znanstvena revolucija je naziv za skup događaja i saznanja koja su se pojavila na području Europe s krajem renesanse i traju sve do kraja 18. stoljeća. Razvitak matematike, kemije, astronomije, biologije, anatomije i fizike promijenio je način pogleda na stvarnost. Objavljivanje De revolutionibus orbium coelestium autora Nikole Kopernika 1543. godine smatra se začetništvom znanstvene revolucije. Jedni od najpoznatijih povijesnih ličnosti imali su svoj doprinos u stvaranju povijesne prekretnice, poput I. Newtona, G. Galileia, J. Lockea i J. Keplera. S krajem renesanse dolazi do potpune reorijentacije odnosa prema praktičnosti spoznaje. Osnovana je prva Akademija znanosti 1666. godine, Newton je postavio 3 zakona gibanja, osmišljen je heliocentrični sustav te mnoge druge spoznaje koje se u znanosti koriste i prihvaćaju i danas. Plakat Postojeća stvarnost (znanstvena revolucija) za cilj ima opisati značaj povijesnih ličnosti i saznanja koja su doprinijela novom načinu razmišljanja te shvaćanju stvarnosti. Također je važno naglasiti da su se kroz ovo povijesno važno razdoblje mijenjala i mišljenja šire populacije. Znanstvena revolucija u povijesti znanosti opisuje se kao čovjekova evolucija, napredak i razvitak.

Biografija:

Autori:

Katarina Šporčić, studentica 3. godine preddiplomskog studija Fizioterapije u Orahovici, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Katarina Šporčić, rođena 26.11. 1998. u Našicama. Pohađala Osnovnu školu Josipa Jurja Strossmayera u Klokočevcima i zatim osnovnoškolsko obrazovanje nastavila u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera u Đurđenovcu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Prvoj gimnaziji u Osijeku i zatim upisuje preddiplomski studij Fizioterapije u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

 

Antea Kršek, studentica 3. godine preddiplomskog studija Fizioterapije u Orahovici, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Antea Kršek, rođena u Zagrebu 03.02.1999. godine. Pohađala Osnovnu školu Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici i zatim nastavlja srednjoškolsko obrazovanje u Gimnaziji Velika Gorica u Velikoj Gorici. Svoje obrazovanje nastavila je na studiju Fizioterapije u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Za vrijeme prve godine studija volontirala je u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

 

Luka Malenica - Asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Luka Malenica, rođen 19. kolovoza 1994. godine u Osijeku. Nakon završene osnovne škole ‘’Mladost’’ i I. gimnazije u Osijeku 2013. godine upisuje medicinu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 2014. godine upisuje medicinu na Medicinskom fakultetu Osijek. Diplomirao je 2019. godine i time stekao titulu doktora medicine. Od 15. listopada 2019. zaposlen kao asistent na Katedri za fiziologiju, patofiziologiju i imunologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

 

Jelena Jakab, dr.med. - Asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Medicinski fakultet Osijek

Jelena Jakab, rođena 15. travnja 1991. godine. Nakon završene opće gimnazije u Vinkovcima, 2009. godine upisuje studij medicine u Osijeku. Za vrijeme studiranja sudjeluje u različitim znanstvenim manifestacijama kao što su Tjedan mozga i Festival znanosti; bila je članica studentske udruge osječkih studenata medicine i pjevačkog zbora Medicinskog fakulteta Osijek; sudjelovala je u programima razmjene studenata Erasmus+ i IFMSA. Diplomirala je 2015. godine i time stekla titulu doktora medicine te iste godine odradila pripravnički staž u KBC Osijek. U travnju 2016. zapošljava se u Zavodu za integrativnu medicinu na Medicinskom fakultetu Osijek, od listopada 2017. zaposlena je kao asistent na Katedri za patofiziologiju i fiziologiju s imunologijom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, te kao asistent na Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine na Medicinskom fakultetu Osijek. Osim nastavnom, bavi se i znanstvenom djelatnošću objavivši nekoliko znanstvenih radova i sudjelovanjem na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima i tečajevima. Članica je fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo te Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Specijalizantica je kardiologije od veljače 2017. godine., studentica je posljediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo te poslijediplomskih specijalističkih studija Kardiologija i Opća interna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek.