Medicina Hipokratskog podrijetla,
autori: Ivan Veber, Meri Reili i Marinko Žulj

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 8:00 - 15:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
FDMZ, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A, dvorište fakulteta

Detalji:

U današnje vrijeme, kad god se osjećamo slabo ili bolesno, lako možemo posegnuti za određenim lijekom ili posjetiti doktora. No, naporan je bio put u otkrivanju uzoraka nastanka bolesti te njihovom liječenju. Najpoznatiji grčki liječnik utemeljitelj je današnje znanstvene i biološke medicine, te je prozvan ocem medicine, a ime mu je Hipokrat (460.-377. p.n.e.). Živio je u doba ogromnog kulturnog i gospodarskog razvoja antičke Grčke koje se naziva "zlatnim dobom". Zaslužan je za odvajanje medicine od magije i praznovjerja (bolest kao rezultat opsjednutosti "zlim silama"). Opisao je četiri osnovne tjelesne tekućine: krv, sluz, crna i žuta žuč. Smatrao je da je bolest posljedica neuravnoteženog međusobnog omjera ovih tekućina. Njegova učenja temelje se na promatranju prirode i bolesnog čovjeka. On pregledava bolesnikovu slinu, krv, urin i stolicu, sažeto opisuje  simptome mnogih bolesti te donosi dijagnostičke i prognostičke zaključke. Vjeruje u ljekovitu snagu prirode. Pri liječenju služi se biljkama, kupkama, dijetama, klizmama itd. Ne liječi bolesne organe, nego bolesnog čovjeka. Drži se zlatnog pravila "koristiti ili barem ne škoditi", što je temelj liječničke etike u Hipokratovoj zakletvi, koja je zadržala svoju vrijednost sve do danas.

Biografija:

Autori:

Ivan Veber - student 1. godine diplomskog studija Fizioterapije u Orahovici, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Datum i mjesto rođenja: 06.05.1997. Osijek, Republika Hrvatska

Adresa stanovanja: Vladimira Nazora 149, 31552 Podravski Podgajci

Ivan Veber rođen je 06.05.1997. godine u Osijeku. Od 2012. do 2016. pohađao je Opću gimnaziju u Srednjoj školi Valpovo, Valpovo. 2016. godine upisao se na Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija u Orahovici. 2017. – 2018. Studentski pravobranitelj na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2017. – 2019. Član Fakultetskog vijeća Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2018. – 2019. Član Etičkog povjerenstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2018. i 2019. Sudjelovao na Festivalu znanosti u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2019. sudjeluje na 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences u Istanbulu kao autor radova Physical activity as everyday prevention of hypertension i Ergometic stress test as part of cardiac rehabilitation. Iste godine sudjeluje na IV Studentskom kongresu „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ u Sarajevu s radom Prehrana u odnosu na upalne bolesti crijeva. Student je prve godine diplomskog studija smjer Fizioterapija u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo.

 

Meri Reili - studentica 1. godine diplomskog studija Fizioterapije u Orahovici, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Meri Reili, rođena 12.9.1997. u Virovitici. Pohađala je Osnovnu školu Josipa Kozarca u Slatini. Školovanje nastavlja u Pakracu u Srednjoj školi Pakrac za smjer fizioterapeutski tehničar. Stručnu praksu odrađivala je u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik. 2016. godine upisuje prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija smjer Fizioterapija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, u lipnju 2019. je obranila završni rad i stekla naziv prvostupnica fizioterapije. Tijekom preddiplomskog studija, dvije godine uzastopno sudjeluje u Festivalu znanosti, te u lipnju 2019. sudjeluje na 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences u Istanbulu kao autor radova Physical activity as everyday prevention of hypertension i Ergometic stress test as part of cardiac rehabilitation. 2017. – 2019. Predstavnica Studentskog zbora i član Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a od 2019. član u Odboru za nastavu i studente Fakulteta. Sada je studentica prve godine diplomskog studija smjer Fizioterapija u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Svoj doprinos nastavlja u studenom 2019. na IV Studentskom kongresu „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ s radom Prehrana u odnosu na upalne bolesti crijeva pod mentorstvom Marinka Žulja, dr. med. Ima položen vozački B kategorije.

 

Marinko Žulj, dr.med. – viši stručni suradnik, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Marinko Žulj, dr. med. od 2017. godine radi kao viši stručni suradnik na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dok je prethodno radio od 2011. godine kao stručni suradnik na Medicinskom fakultetu Osijek. Voditelj je Kabineta vještina i član je Katedre za kliničku medicinu. Student je doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Mefos-u, te trenutno radi na pisanju doktorske disertacije. Specijalizant je pete godine uže specijalizacije kardiologija za Fdmz. Na Fdmz-u sudjeluje u izvođenju nastave iz više kliničkih kolegija s područja interne i urgentne medicine na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju dentalne medicine, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju fizioterapije, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva,  Sveučilišnom preddiplomskom studiju dentalne higijene. Na Fdmz je bio mentor kandidatima 15 završnih radova koje su kandidati uspješno obranili. Na Veleučilištu Lavoslav Ružička Vukovar od 2013. godine radi kao predavač na kolegijima Klinička medicina II i Klinička medicina III na Stručnom studiju fizioterapije. Bavi se i znanstvenim radom, te je dosad kao autor i koautor objavio preko 35 znanstvenih publikacija. Na nivou Sveučilišta sudjelovao je kao istraživač u jednom projektu koji je završio, te na jednom koji još traje.