Znanstvena (ne)kultura u financijskoj i računovodstvenoj praksi,
predavači: Dina Bičvić i Dražen Novaković

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 16:30 - 17:15

Organizator:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
ONLINE

Detalji:

Tehnološki napredak i rast složenosti računovodstveno - financijskih poslova, u kombinaciji sa zakašnjelom, neodgovarajućom ili čak nedostajućom regulativom, ostavljaju sve više prostora za razne oblike prijevara i malverzacija. Bez obzira je li riječ o zakonski dozvoljenim ili nedozvoljenim radnjama, u cijeli su proces uključeni stručnjaci koji znanstveno i stručno znanje, vještine i kompetencije primjenjuju na društveno neprihvatljiv način.

Dolaskom na ovo predavanje, posjetitelji će moći čuti što se u većini europskih zemalja smatra nečasnim i nepoštenim postupcima u računovodstveno - financijskoj praksi.

Jesu li lažna financijska izvješća, netočna objašnjenja, utaja poreza i slične radnje raširenije u korporativnom ili bankarskom sektoru? Nadalje, što se problematično događa na modernim financijskim tržištima? Predavanjem će se dati odgovori na ova i brojna slična pitanja.

Online predavanje putem Zoom-a:
https://us02web.zoom.us/j/87931226068?pwd=clREVUl4bDlVc3BJcXlTMzdsSW4yQT09

Meeting ID:
879 3122 6068

Passcode:
028834

Biografija:

Dina Bičvić, mag. oec. - Asistent, Ekonomski fakultet u Osijeku, Katedra za financije i računovodstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31 000 Osijek, Hrvatska

Web: http://www.efos.unios.hr/dinali/

Rođena je 18. studenoga 1988. godine u Osijeku, gdje je pohađala i završila osnovnu te srednju školu - III. gimnaziju (Prirodoslovno - matematičku). Preddiplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku upisala je 2007. godine te se na 2. studijskoj godini opredjeljuje za smjer Financijski menadžment. Titulu sveučilišne prvostupnice ekonomije (univ. bacc. oec.) stekla je 2010. godine, nakon čega nastavlja obrazovanje na sveučilišnom diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku, na smjeru Financijski menadžment. Diplomirala je 2012. godine te stekla titulu magistra ekonomije (mag. oec.). Na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2012. godine pohađala je i završila program Pedagoško – psihološko – didaktičko - metodičke izobrazbe. Od lipnja 2014. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za financije i računovodstvo, na kojoj sudjeluje u izvođenju nastave više kolegija na sveučilišnom i stručnom studiju. Pored nastavnog rada, samostalno i u suradnji s drugim autorima napisala je nekoliko stručnih i znanstvenih radova. Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, smjera Ekonomija, pohađa od prosinca 2014. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijek. Područje njenog interesa obuhvaća računovodstvo, financije, analizu financijskih izvještaja te eksternalizaciju poslovnih funkcija, s naglaskom na računovodstvenu.

 

Dražen Novaković, mag. oec. - Asistent, Ekonomski fakultet u Osijeku, Katedra za financije i računovodstvo , Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31 000 Osijek, Hrvatska

Web: http://www.efos.unios.hr/dnovakov/

Rođen je u Vukovaru 14. ožujka 1990. godine. Pohađao je Osnovne škole "Vidikovac" i "Stoja" u Puli, te Osnovnu školu "Antun Bauer" i "Gimnaziju Vukovar" u Vukovaru. Titulu magistar ekonomije (mag. oec.) stekao je 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na smjeru Financijski menadžment. Od svibnja 2014. godine zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za financije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku, na kojoj sudjeluje u izvođenju nastave iz nekoliko financijskih kolegija. Od prosinca 2014. godine polaznik je poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija, smjera Ekonomije, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegovog znanstvenog interesa obuhvaća mirovinske sustave, teoriju portfelja te bihevioralne financije.