Kultura znanosti: znanstvenice koje su promijenile svijet,
predavačice: Nataša Drvenkar, Sofija Turjak i Ivana Unukić

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 11:00 - 11:45

Organizator:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
EFOS, Atrij

Detalji:

Prema istraživanju Svjetskog ekonomskog foruma (2019.), na svaki zarađeni dolar muškaraca, prosječno je ženama isplaćeno 54 centi. Nekada bi bio dovoljan argument kako postoji jaz u obrazovanju pa muškarci u startu imaju bolju priliku na tržištu rada, ali u suvremeno doba to jednostavno „ne drži vodu“ – žene imaju gotovo izjednačene prilike za obrazovanje, posebice u razvijenom dijelu svijeta pa su poslovne prilike prisutne. I čak u takvim okolnostima, razlike i dalje postoje.

Žene su i u znanosti imale prikrivenu ulogu koja u 20. stoljeću izlazi na vidjelo. Ovim predavanjem dat će se do znanja kako su žene jednako uspješne u znanosti kao i muškarci, a pogotovo u zadnje vrijeme: saznajte koje su to neustrašive predvodnice mijenjale svijet, kako su doprinijele na području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike od antičkog doba do danas, tko su bile Marie Curie, Emmy Noether, Rosalind Barbara McClintock, Grace Hopper, Jane Goodall, Katherine Johnson, ali i mnoge hrvatske žene koje mijenjaju kulturu znanosti, kako u svijetu – tako i u Hrvatskoj, i dan danas.

 

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar - Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

http://www.efos.unios.hr/ndrvenkar/

Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar rođena je 19. prosinca 1983. godine u Zemunu, Republika Srbija, a od studenog 1992. godine, tijekom Domovinskog rata, preselila se s obitelji u Viroviticu, gdje je nastavila svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje (kao najbolja učenica generacije). Ekonomski fakultet u Osijeku završava 11. srpnja 2006. godine obranom diplomskog rada za koji joj je uručena nagrada za najbolji diplomski rad povodom susreta gospodarstvenika Italija i Hrvatska: Ulaganje u Slavoniju. Studij završava u skupini 10% najuspješnijih studenata i s dodijeljenom Rektorovom nagradom (akademska 2004./2005. godina). Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje ekonomskim razvojem pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 13. siječnja 2009. godine. Obrazovanje nastavlja upisujući Poslijediplomski doktorski studij Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije stječe 9. studenog 2012. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je zaposlena je od 09. studenog 2006. godine. Znanstveni i stručni interes usmjerava na područje regionalnih ekonomskih znanosti i industrijske politike. Nositeljica je predmeta Gospodarstvo Hrvatske, Regionalna politika i razvitak, Regionalna ekonomija, Industrijska ekonomika i politika te Globalizacija i menadžment. Iza sebe ima niz uspostavljenih suradnji (Susret znanosti i gospodarstva; Znanstveni forum; okrugli stolovi/paneli; organizacijski odbor HDE i Tradicionalnog savjetovanja ekonomista; HGK; RRA). Od akademske 2013./2014. godine razvija projekt dobrovoljnih studentskih stručnih praksi (Priznanje HUP-a). Služi se engleskim i njemačkim jezikom. Udana je i majka jednog djeteta.

 

Mr.sc. Sofija Turjak, asistentica - Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

http://www.efos.unios.hr/sturjak/ 

Rođena je 28. lipnja 1992. u Đakovu. Završila je svoje osnovno obrazovanje i Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisala je Ekonomski fakultet u Osijeku. Tijekom studija postala je demonstrator na kolegiju Statistika. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij smjera Menadžment pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 2016. godine u skupini 10% najuspješnijih studenata. Iste godine završava i diplomski studij u Frankfurtu, smjera Menadžment rizika pri Frankfurt School of Finance and Management. Tijekom preddiplomskog studija primala je stipendiju za izvrsnost Republike Hrvatske, dok je tijekom diplomskog studija primala stipendiju za izvrsnost Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijek. Za vrijeme diplomskog studija primila je i Dekanovu nagradu, kao i Nagradu Fakultetskog vijeća za izniman uspjeh na studiju. Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se kao asistent pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Trenutno na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi vježbe seminare na preddiplomskoj (Mikroekonomika) te diplomskoj razini studija (kolegiji Mikroekonomska politika i analiza, Menadžment rizika te Primijenjena mikroekonomija), te pohađa poslijediplomski doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Aktivno se koristi engleskim jezikom u govoru i pismu. U svom radu aktivno se koristi računalom - uobičajenim softverskim alatima.

 

Ivana Unukić, mag. oec., asistentica - Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, http://www.efos.unios.hr/iunukic/

Rođena je 9. kolovoza 1991. u Osijeku. Osnovno obrazovanje i I. gimnaziju završila je u Osijeku. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisala je Ekonomski fakultet u Osijeku. Tijekom studija postala je demonstrator na kolegiju Gospodarstvo Hrvatske. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij smjera Financijski menadžment pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 2016. godine u skupini 10% najuspješnijih studenata. Za vrijeme diplomskog studija završava i tečaj za Voditelja/icu izvedbe i provedbe projekata financiranih iz fondova EU, kao i Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu. Tijekom diplomskog studija primala je stipendiju za izvrsnost Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a primila je i Dekanovu nagradu, kao i Nagradu Fakultetskog vijeća za izniman uspjeh na studiju. Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se preko stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao Stručna referentica za unapređivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja. Trenutno na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi vježbe seminare na preddiplomskoj (Gospodarstvo Hrvatske) te diplomskoj razini studija (kolegiji Globalizacija i menadžment, Regionalna ekonomija, Regionalna politika i razvitak te  Industrijska ekonomika i politika), te pohađa poslijediplomski doktorski studij Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Aktivno se koristi engleskim jezikom u govoru i pismu. U svom radu aktivno se koristi računalom - uobičajenim softverskim alatima.