Organizacijska kultura u javnoj upravi s osvrtom na područje visokog obrazovanja,
predavačica: Jelena Dujmović Bocka

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 11:00 - 11:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija:
ONLINE

Detalji:

 

S obzirom na to da je područje visokog obrazovanja od iznimne važnosti za cjelokupno građanstvo cilj ovog predavanja je popularizirati upravnu znanost kroz tematiku utjecaja organizacijske kulture na učinkovitost visokoobrazovnog sustava. Da je primjena odgovarajućeg tipa organizacijske kulture dobrodošla na području sustava visokog obrazovanja nije nepoznanica, naročito kada je riječ o primjeni odgovarajućeg tipa organizacijske kulture na odabrani dio javne uprave. Ovo predavanje bazirat će se na visoko obrazovanje kao javnu službu – konkretno na primjenu vrijednosti u javnoj upravi te na same praktične orijentacije službenika. Od vrijednosti u javnoj upravi naglasak će biti stavljen na pravne, političke, ekonomske (tzv. „3E“ vrijednosti), socijalne i u novije vrijeme sve prisutnije ekološke vrijednosti. Dotaknut ćemo se, osim pojmovnog određenja organizacijske kulture i na ključne simbole organizacijske kulture (kako one vidljive tako i one nevidljive), a sve će biti popraćeno primjerima iz sustava visokog obrazovanja. Od praktičnih orijentacija službenika bit će riječi o uporabi dvaju modela, o profesionalno - proaktivnoj i uredsko – reaktivnoj orijentaciji službenika. Zaključno, valjalo bi doći do odgovora: koji je najadekvatniji tip organizacijske kulture i koji bi od navedenih modela bilo najbolje primijeniti na odabranu sastavnicu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku.

Google Meet – kod za pristup:
meet.google.com/qmk-omfb-rbr

 

Biografija:

Doc. dr. sc. Jelena Dujmović Bocka - Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Jelena Dujmović Bocka rođena je 1.10.1984. u Slavonskom Brodu. Osnovnoškolsko obrazovanje završila je u Babinoj Gredi, a srednju Opću gimnaziju u Županji. Diplomirala je studij prava na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tokom studija polazila je Pravnu kliniku te primala Državnu stipendiju. God. 2008. zapošljava se kao asistentica na Katedri upravnih znanosti, kolegij Upravna znanost. Sudjeluje u izvođenju nastave i  ispitima na kolegijima: Upravna znanost, Osnove uprave, Organizacija i metode rada u upravi, Komparativna javna uprava, Komparativna lokalna samouprava, Dobra vladavina, Suvremene upravne doktrine: od novog javnog menadžmenta do dobrog upravljanja. Do sada je svoj doprinos u vidu mentorice/komentorice dala prilikom izrade velikog broja diplomskih i završnih radova na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju, Stručnom upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave. God. 2012. završila je Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku naobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. God. 2014. doktorirala je na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu, smjer Javno pravo i javna uprava na temu "Visoko obrazovanje kao javna služba". Članica je Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu te stručne udruge Institut za javnu upravu. Suradnica je Akademije pravnih znanosti Hrvatske.