Wissenschaft und Sprache,
voditeljice: Melita Aleksa Varga i Ana Keglević, suradnice: Iva Rišner, Kristina Lukić, Miriam Ljubić, Marija Emanović, Ana Maria Markelić, Doriana Balić i Marija Petrić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 12:30 - 13:15

Organizator:
OŠ Franje Krežme, Školska ul. 3, 31 000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici 8. razreda osnovne škole

Lokacija:
OŠFK

Detalji:

Tema radionice i kviza znanja su internacionalizmi iz područja znanosti i tehnologije te njihovo porijeklo. Studenti 1. godine diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti nastavničkog smjera pripremiti će učenicima 8.a razreda Osnonve škole Franje Krežme uručke na kojima će biti njima razumljivim jezikom predstavljeni internacionalizmi odnosno pojmovi iz područja znanosti i tehnologije na njemačkom jeziku. Pojašnjavat će se i porijeklo pojedinih riječi te povezivati s pojmovima hrvatskog i/ili engleskog jezika. Kroz radionicu tj. obradu teksta i nepoznatih riječi s uručaka učenici će na kraju radionice svoje znanje testirati pomoću kviza znanja. Kviz znanja će studenti pripremiti i provesti pomoći online alata Kahoot te nakon kviza najuspješnijim učenicima uručiti nagrade. Učenici će na osnovi informacija s uručaka i kviza znanja moći navesti internacionalizme i pojmove iz područja znanosti i tehnologije na njemačkom jeziku, navesti njihove ekvivalente na engleskom i/ili hrvatskom jeziku te objasniti porijeklo pojedinih pojmova. Cilj je ove radionice osvijestiti i prikazati kako razvoj tehnologije i znanosti utječe i na sam jezik odnosno na proširenje njegovog vokabulara. Iz razloga što se radionica provodi s učenicima osnovne škole, izabrani su oni elementi koji se tematski uklapaju u plan i program nastave njemačkoga jezika te su prilagođeni njihovoj razini znanja.

 

Biografija:

 

Voditeljice:

Doc. dr .sc. Melita Aleksa Varga, Filozofski fakultet u Osijeku

Melita Aleksa Varga docentica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost. Do sada je objavila više od 60 znanstvenih i stručnih radova, područje njenog istraživanja su korpusna lingvistika, paremiologija i frazeologija, metodika nastave njemačkoga kao stranoga jezika te usvajanje njemačkoga kao drugog i stranoga jezika. Članica je Državnog povjerenstva za stručne ispite iz njemačkoga jezika, ispitivačica metodike. Kroz seminare na Županijskim i ostalim stručnim vijećima za njemački jezik u stalnome je kontaktu s nastavnicima i nastavom njemačkoga jezika u osnovnim i srednjim školama. Popis radova i životopis dostupan je na web stranici http://www.ffos.unios.hr/cv/18/germanistika/melita-aleksa-varga

 

Ana Keglević, asistentica, Filozofski fakultet u Osijeku

Ana Keglević asistentica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost od 2016. godine. Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti završava 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Diplomirala je 2015. godine te stekla akademski naziv magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Poslijediplomski studij germanistike upisuje 2017. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Popis radova dostupan je na web stranici https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=357883

 

Suradnice:

7 studenata 1. godine diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti nastavničkog smjera:

Iva Rišner 

Kristina Lukić 

Miriam Ljubić 

Marija Emanović

Ana Maria Markelić 

Doriana Balić 

Marija Petrić