Warum werden Sachen so genannt?,
autorice: Melita Aleksa Varga, Ana Keglević, Sara Delinger i Danijela Aščić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 11:40 - 12:25

Organizator:
OŠ Franje Krežme, Školska ul. 3, 31 000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
učenici 8. razreda osnovne škole

Lokacija:
OŠFK

Detalji:

Tema postera su internacionalizmi iz područja znanosti i tehnologije te njihovo porijeklo. Studenti 1. godine diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti će učenicima 8. b razreda Osnovne škole Franje Krežme pripremiti poster na kojem će biti njima razumljivim jezikom predstavljeni internacionalizmi iz područja znanosti i tehnologije. Poster će biti izvješen u Osnovnoj školi Franje Krežme u Osijeku, napisan na njemačkom jeziku, a učenici će uz poster dobiti i uručke s nepoznatim riječima i dodatnim tekstovima za daljnje produbljivanje znanja. Pomoću uručaka pojašnjavat će se  porijeklo pojedinih riječi te povezivati s pojmovima hrvatskog i/ili engleskog jezika. Učenici će na osnovi informacija s uručaka i postera moći navesti internacionalizme i pojmove iz područja znanosti i tehnike na njemačkom jeziku, navesti njihove ekvivalente na engleskom i/ili hrvatskom jeziku te objasniti porijeklo pojedinih pojmova. Cilj je ove poster prezentacije osvijestiti i prikazati kako razvoj tehnologije i znanosti utječe i na sam jezik odnosno na proširenje njegovog vokabulara. Iz razloga što se ova aktivnost provodi s učenicima osnovne škole, izabrani su oni elementi koji se tematski uklapaju u plan i program nastave njemačkoga jezika te su prilagođeni njihovoj razini znanja.

 

Biografija:

Doc. dr .sc. Melita Aleksa Varga, Filozofski fakultet u Osijeku

Melita Aleksa Varga docentica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost. Do sada je objavila više od 60 znanstvenih i stručnih radova, područje njenog istraživanja su korpusna lingvistika, paremiologija i frazeologija, metodika nastave njemačkoga kao stranoga jezika te usvajanje njemačkoga kao drugog i stranoga jezika. Članica je Državnog povjerenstva za stručne ispite iz njemačkoga jezika, ispitivačica metodike. Kroz seminare na Županijskim i ostalim stručnim vijećima za njemački jezik u stalnome je kontaktu s nastavnicima i nastavom njemačkoga jezika u osnovnim i srednjim školama. Popis radova i životopis dostupan je na web stranici http://www.ffos.unios.hr/cv/18/germanistika/melita-aleksa-varga

 

Ana Keglević, asistentica, Filozofski fakultet u Osijeku

Ana Keglević asistentica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost od 2016. godine. Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti završava 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Diplomirala je 2015. godine te stekla akademski naziv magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Poslijediplomski studij germanistike upisuje 2017. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Popis radova dostupan je na web stranici https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=357883

 

2 studentice 1. godine diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti nastavničkog smjera:

Sara Delinger 

Danijela Aščić