Kamen jedan, spomena vrijedan!,
voditeljica: Nikolina Bek, suradnik: Matej Šag

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 9:00 - 9:45

Organizator:
Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8A, Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OBIO, prostorija 301

Detalji:

Istraživanjem prirode koja nas okružuje stječemo važne spoznaje o povezanosti biotičkih zajednica i prostora koji naseljavaju, čimbenicima kojima su izloženi te kako na njihove utjecaje odgovaraju. Međutim, često pojedine zajednice ne primjećujemo jer su golim okom nevidljive i skrivaju se na mjestima gdje ih ne očekujemo. Cilj radionice je omogućiti učenicima osnovnih škola upoznavanje zajednice mikrofita (alge i cijnobakerije) koje se razvijaju na kamenju uronjenom u vodu. Iako vrlo malih dimenzija, mikrofiti pričvršćeni za različite tipove podloga imaju izuzetno važnu ulogu u vodenim biotopima – pridonose primarnoj produkciji, izvor su hrane različitim organizmima i dobri su pokazatelji promjena koje se u sustavu događaju. Učenici će pomoću mikroskopa istražiti živi svijet na kamenu prikupljenom uz obalu rijeke Drave, naučiti razlikovati pojedine skupine organizama, detaljnije upoznati pojedine vrste i nacrtati ih. Crteže će ponijeti u školu gdje će i ostalim učenicima moći prezentirati naučeno.

 

Biografija:

Nikolina Bek (asistent, Odjel za biologiju, nbek@biologija.unios.hr, 031 399 925)

Rođena je 1. veljače 1992. godine u Osijeku. Diplomirala je na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te stekla akademski naziv magistra zaštite prirode i okoliša. Tijekom studija boravila je u Austriji (Beč) jedan semestar u sklopu Erasmus+ programa. Završila je Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Tijekom izrade svog diplomskog rada radila na projektu doc.dr.sc. Špoljarić Maronić vezanom uz istraživanje utjecaja selena na alge te stekla iskustvo u istraživanju ekologije kopnenih voda i obraštaja na različitim tipovima prirodnih i umjetnih podloga u poplavnim područjima. Zaposlena je na Zavodu za ekologiju voda. Poznaje različite metode u terenskim i laboratorijskim istraživanjima te ima iskustva u florističkim istraživanjima. Sudjelovala je s 14 priopćenja na konferencijama s međunarodnim sudjelovanjem. Koautor je jednog znanstvenog rada te poglavlja u knjizi. Sudjeluje u raznim projektima popularizacije znanosti Odjela za biologiju i udruge Alumni BiolOs.

 

Matej Šag (stručni suradnik, Odjel za biologiju, msag@biologija.unios.hr, 031 399 925)

Rođen je 1. veljače 1991. godine u Požegi. Diplomirao je na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te stekao akademski naziv magistar biologije. Tijekom studija također je završio Pedagoško-psihološko didaktičko metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Zaposlen je na Zavodu za ekologiju voda te ima iskustvo u terenskim istraživanjima vodenih ekosustava. Stručno se usavršavao na inozemnoj ustanovi u Češkoj (České Budějovice). Objavio je 2 znanstvena rada, 4 stručna rada te 9 priopćenja na konferencijama. Sudjeluje u raznim projektima popularizacije znanosti Odjela za biologiju i udruge Alumni BiolOs. U slobodno vrijeme bavi se saproksilnim kornjašima.