(NE)KULTURNI MIKROORGANIZMI,
autori: Domagoj Drenjančević, Marijan Orlović, Valentina Živković i Tomislav Kurevija

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
MEFOS

Detalji:

Riječ kultura dolazi iz latinskoga izraza colere, što znači: nastanjivati, uzgajati, štititi, štovati. U mikrobiologiji, kultura je izraz koji označava uzgoj i rast mikroorganizama na ili u hranjivom, čvrstom ili tekućem mediju. Takav, in vitro stvoreni, povećan broj mikroorganizama olakšava njihovo otkrivanje i determiniranje, kao i testiranje osjetljivosti mikroorganizma na antibiotike. U mikrobiologiji se pod pojmom čiste kulture podrazumijevaju stanice mikroorganizma koje su nastale razmnožavanjem jedne stanice. Bit izolacije čiste kulture određenog mikroorganizama je izdvajanje jedne stanice iz mješovite kulture. Uvjeti uzgoja određene vrste mikroorganizma odabiru se prema njegovim poznatim svojstvima. Tako je vrlo važno znati: pripada li vrsta aerobnim ili anaerobnim mikroorganizmima; može li sporulirati; koje su minimalne, optimalne i maksimalne pH vrijednosti hranjive podloge i temperature pri kojoj se uzgaja; je li vrsta otporna prema antibioticima. Zahvaljujući bogatstvu prirode, ali i jezika, te uz malo mašte, možemo pronaći brojne povezanosti između humanističkog i mikrobiološkog pojma kulture. Na našem ćemo posteru prikazati bogatstvo različitosti kultura mikroorganizama - „multikulturalnost“, izdvojiti određene kulture koje se svojim mikrobiološkim karakteristikama najviše razlikuju od ostatka bakterijske populacije - „supkulture“, ali i neke mikroorganizme koje je teško uzgojiti - „nekulturne“ i druge posebnosti i zanimljivosti o ovoj temi.  

Biografija:

Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević, dr.med., rođen je 10. kolovoza 1974. u Đakovu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij medicine u Osijeku 1999. Od 2000. do 2002. bio je znanstveni novak Znanstvene jedinice Kliničke bolnice Osijek, te suradnik na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2007. specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije, a od 2009. docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Predsjednik je Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku od 2011. godine. Od 2018. je izvanredni profesor.

 

Marijan Orlović, dr.med.,

Rođen 2.6.1992. u Zagrebu.  Diplomirao 2017. na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Asistent na Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku, specijalizant Kliničke mikrobiologije od 2019. u KBC Osijek.

 

Valentina Živković, mag.med.lab.diagn.,

Rođena 23.10.1995. u Osijeku,  završila srednju medicinsku školu u Osijeku, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar, diplomirala 2019. na Medicinskom fakultetu u Osijeku, studij medicinsko-laboratorijska dijagnostika. 2019. godine odradila pripravnički staž u KBC Osijek, te u siječnju 2020. položila državni ispit.

 

Tomislav Kurevija

Rođen 2.11.1995. u Osijeku, završio prirodoslovno-matematičku gimnaziju, te 2014. upisao Medicinski fakultet u Osijeku, studij medicine, trenutno student 6. godine.