Pravila pristojnog (sigurnog) ponašanja na Internetu,
autori: Krešimir Šolić, Tena Velki, Kristina Kralik i Mirko Pešić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
MEFOS

Detalji:

Korisnik svojim sigurnijim ponašanjem štiti svoju privatnost, indirektno štiti i privatnost drugih sudionika informacijsko-komunikacijskih sustava te pridonosi većoj sigurnosti samih sustava koje koristi. Slijedeće natuknice kratko nabrajaju pravila koja obuhvaćaju osnovne preporuke za sigurnije (i pristojnije) ponašanje na informacijsko-komunikacijskim sustavima koji su svi na neki način dio Interneta:

 

  • minimizirati izloženost osobnih podataka
  • razlikovati poznati prostor od nepoznatog
  • čuvati pristupne podatke, bezuvjetno
  • Internet je stvarni svijet i javni prostor
  • redovito ažurirati programe na uređajima
  • periodično izrađivati sigurnosne kopije
  • odvajati privatnu od službene komunikacije
  • odjavljivljivati se nakon rada na sustavu
  • kvalitetu lozinke čini njena tajnost, dovoljna dužina i „nesuvislost“ kombinacije znakova

Biografija:

Doc.dr.sc. Krešimir Šolić, Medicinski fakultet

Dr. sc. Krešimir Šolić radi kao docent na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Član je član Hrvatskog biometrijskog društva (HBMD), hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HBMD) te međunarodne organizacije IEEE. Posljednjih 10 godina sudjeluje u nastavi na više predmeta iz područja biostatistike i medicinske informatike, dok mu je uže područje znanstvenog rada informacijska i računalna sigurnost s naglaskom na utjecaj korisnika na cjelokupnu informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti. Od 2013. godine vodi ANSY.biz - obrt za obradu i zaštitu podataka. Objavio više od 40 znanstvenih radova. Ponosni je otac blizanaca te s obitelji živi na rubu Kopačkog rita u mjestu Bilje.

http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/ustroj-1/djelatnici/item/solic

 

 

Izv.prof.dr.sc. Tena Velki, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Dr. sc. Tena Velki radi kao izvanredna profesorica psihologije na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku te trenutno obavlja i funkciju prodekanice za znanost. Područjem informacijske sigurnosti i rizičnog ponašanja računalnih korisnika aktivno se bavi posljednjih pet godina. Najznačajniji joj je doprinos u tom području izrada mjernog instrumenata Upitnika znanja i rizičnog ponašanja računalnih korisnika (Velki i Šolić, 2014) te prvog priručnika na temu informacijske sigurnosti Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti (Velki i Šolić, 2018), kao i prvog sveučilišnog udžbenika Izazovi digitalnog svijeta (Velki i Šolić, 2019.).

http://www.foozos.hr/ustrojbene-jedinice-fakulteta/odsjeci/odsjek-za-drustvene-znanosti

 

 

Kristina Kralik, Medicinski fakultet Osijek

Kristina Kralik, radi kao predavač na Medicinskom fakultetu u Osijeku u Katedri za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku. Sudjeluje u nastavi na više predmeta iz područja medicinske statistike. Posebno joj je područje interesa biostatistika. Autor je dva poglavlja sveučilišnog udžbenika, te je koautor više od 40 znanstvenih radova Trenutno je polaznica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo. Članica je Hrvatskog biometrijskog društva (HBMD) i Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HDMI).

https://scholar.google.com/citations?user=ElD6mW8AAAAJ&hl=hr

 

 

Doc.dr.sc. Mirko Pešić, Medicinski fakultet

Mirko Pešić 2011. godine zaposlio se na Odjelu za kulturologiju, a 2014. godine obranio je doktorsku disertaciju na temu „Strategija učinkovitog upravljanja u muzejsko-galerijskoj djelatnosti“ iz znanstvenog područja Društvenih znanosti i znanstvenog polja Ekonomije. Od 2016. radi na Medicinskom fakultetu kao poslijedoktorand, područje ekonomije, organizacije i menadžmenta,  gdje drži nastavu iz nekoliko predmeta.

Predavao je na niz inozemnih sveučilišta. Do sad je objavio 7 stručnih i znanstvenih radova. Mirko je oženjen i ima jedno dijete. Od 2019. u zvanju docent.

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/345615