Razvoj i primjena armiranog tla,
autori: Jelena Kaluđer, Lidija Pungerčar i Martina Zagvozda

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 18:00
utorak 11.5.2021., 10:00 - 18:00
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 18:00
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 18:00

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
GRAFOS (vanjski, natkriveni prostor)

Detalji:

Već prve konstrukcije s geosinteticima pokazale su uspješnost njihove primjene u pogledu poboljšanja svojstava materijala i/ili uštede prirodnih materijala i/ili produljenja životnog vijeka konstrukcije i/ili smanjenja troškova održavanja konstrukcije. Od prvih početaka primjene pa do danas razvijeno je više vrsta geosintetika (geomreže, geotekstili, geomembrane, geodrenovi, itd.) koji imaju različite funkcije kao što su ojačanje, stabilizacija, odvajanje, filtracija, dreniranje, brtvljenje. U funkciji ojačanja i mehaničke stabilizacije tla najčešće se koriste geomreže (uz geotekstile, geokompozite i geotrake). Zahvaljujući jednostavnosti i prilagodljivosti izvedbe s geosinteticima, danas je koncept armiranog tla pronašao široku primjenu u prometnicama, potpornim konstrukcijama, nasipima i branama.

Biografija:

elena Kaluđer, mag. ing. aedif.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Rođena 1990. godine u Osijeku, magistra inženjerka građevinarstva čija su istraživanja usmjerena na područje geotehnike i primjene geosintetika. Diplomu magistra inženjera građevinarstva stekla 2014. godine na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Trenutno zaposlena kao asistentica na Građevinskom fakultetu u Osijeku na zavodu za geotehniku, prometnice i geodeziju s glavnim aktivnostima edukacije i znanstvenog istraživanja. Prije fakulteta zaposlena u firmi GT Trade d.o.o. Posjeduje računalne vještine (Autodesk programi, Microsoft Office, GEOSLOPE, Plaxis 2D, Plaxis 3D, GEO 5).

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/jelena-kaluder

 

Lidija Pungerčar, univ.bacc.ing.aedif.

Rođena je 21. 03. 1996. Graditeljsko-geodetsku školu u Osijeku završava 2015. godine čime stječe zvanje arhitektonski tehničar. Na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku 2019. godine završava preddiplomski studij gdje nastavlja diplomski studij, smjer Prometnice. Želja joj je projektirati u skladu s prirodom, a geosintetici imaju veliki potencijal to omogućiti.

 

 

dr. sc. Martina Zagvozda, mag.ing.aedif.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Martina Zagvozda rođena je 28.9.1988. u Osijeku. Završila je III. Gimnaziju u Osijeku, nakon čega upisuje Građevinski Fakultet Osijek koji završava 2012.g. uz stjecanje akademske titule mag.ing.aedif. Nakon završetka studija u travnju 2013.g. zapošljava se kao asistent na Građevinskom Fakultetu Osijek na Zavodu za geotehniku, prometnice i geodeziju. Kao asistent radi na kolegijima Ceste, Gradske prometnice i Željeznice. U prosincu 2018.godine doktorirala je na postdiplomskom doktorskom studiju Građevinskog fakulteta u Zagrebu, smjer Prometnice, s temom „Nosivi sloj kolničke konstrukcije s biopepelom kao vezivom“.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-radevinarstvo/martina-zagvozda