Ruđer Bošković – znanstvenik i graditelj,
voditelj: Aleksandar Jurić i Držislav Vidaković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 18:00
utorak 11.5.2021., 10:00 - 18:00
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 18:00
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 18:00

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
GRAFOS (vanjski, natkriveni prostor)

Detalji:

Prezentacija daje kratak osvrt na život i rad znanstvenika Ruđera Boškovića, kao i najznačajnija njegova postignuća u graditeljstvu. Svoja temeljna načela uspješno je primjenjivao i branio, kako u filozofiji, matematici, fizici, astronomiji tako i u građevinarstvu. Baš u području građevinarstva, značajan doprinos dao je u cilju osiguranja statičke stabilnosti konstruktivnih elemenata i kupola najvećih crkava u Italiji, a prvenstveno bazilike sv. Petra u Vatikanu. Isto tako, njegovi proračuni pomogli su u sanaciji i kupole Milanske katedrale te carske knjižnice u Beču. U skladu s tim, pokušalo se vizualizirati i prikazati proračun koji je napravio Ruđer Bošković za potrebe sanacije, odnosno, rekonstrukcije bazilike sv. Petra u Vatikanu te ukazati na poveznice i sličnosti s današnjim načelima. Ispravnost njegovih ekspertiza najbolje dokazuje da su te zgrade i danas postojane u svojoj prvobitnoj funkciji, a Bošković se stoga smatra pionirom graditeljske statike i začetnikom građevinskog inženjerstva.

Biografija:

Izv. prof. dr. Aleksandar Jurić, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek; 

Aleksandar Jurić rođen je 03. prosinca 1964. godine. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1989. godine.  Od 1993. godine radi na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na Katedri za tehničku mehaniku.  Magistrirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1998. godine. Doktorski rad obranio je 17. ožujka 2004. godine.

Bio je suradnik na dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, a od akademske godine 1993/94. sudjeluje u na predmetima Mehanika I, Mehanika II, Mehanika, Tehnička mehanika I, Tehnička mehanika II i Tehnička mehanika III. na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo, Razlikovnoj godini, Preddiplomskom sveučilišnom studiju Arhitektura i urbanizam kao i na Specijalističkom diplomskom studiju. Napisao je kao autor ili koautor tri sveučilišna udžbenika i ima objavljena predavanja na web stranicama fakulteta. Objavio je u koautorstvu više znanstvenih radova, recenzirao nekoliko znanstvenih radova te i dva sveučilišna udžbenika. http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/aleksandar-juric

mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.inž.građ.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek;

Držislav Vidaković rođen je 1967. u Osijeku, gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva, a 2003. je magistrirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1993-95. radio je u Gradnji d.d. na poslovima ponude, pripreme i praćenja radova, a i poslije je honorarno obavljao različite poslove u struci.  Od 1995. radi na Građevinskom fakultetu u Osijeku, prvo kao asistent, a od 2004. u zvanju višeg predavača za predmetima iz područja tehnologije i organizacije građenja (na stručnom studiju i na specijalističkom diplomskom stručnom studiju). Voditelj je stručne prakse i bio je mentor na oko 90 diplomskih i završnih radova. Održao je niz  seminara stručnog usavršavanja u graditeljstvu, izlaganja na Danima Komore inženjera u građevinarstvu, radionice za studente i radionicu i predavanje na  Festivalima znanosti. Autor je više od 90 stručnih i znanstvenih članka na konferencijama i u časopisima te petnaestak nastavnih materijala. http://gfosweb.gfos.hr/portal/index.php/fakultet/djelatnici/vidakovic-drzislav/148-vidakovic-drzislav-opci-podaci.pdf