Kultura recikliranja materijala u građevinarstvu,
autori: Robert Bušić i Ivana Miličević

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 18:00
utorak 11.5.2021., 10:00 - 18:00
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 18:00
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 18:00

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
GRAFOS (vanjski, natkriveni prostor)

Detalji:

Na posteru će biti prikazan kratak povijesni pregled korištenja recikliranih i otpadnih materijala u građevinarstvu, početak korištenja istoimenih, kao i njihova sve šira primjena u zadnjih nekoliko desetljeća u građevinarstvu i stvaranje nove kulture održivog razvoja u građevinskom sektoru te ekološke i ekonomske isplativosti u pogledu korištenja recikliranih i otpadnih materijala poput otpadnog betona, recikliranog agregata, dodataka cementu, reciklirane gume, letećeg pepela i sl.

     Isto tako se na posteru planiraju prikazati društveni i ekološki benefiti korištenja recikliranih i otpadnih materijala u građevinarstvu poput smanjenja potrošnje energije, stvaranje manje količine CO2, ponovne upotrebe građevinskog otpada i recikliranih materijala prilikom gradnje novih građevina te pozitivan utjecaj znanosti i visokog obrazovanja na postepeno mijenjanje čovjekove svijesti i uvođenja recikliranih i otpadnih materijala kao nove kulture ekološki prihvatljivog načina gradnje. 

Biografija:

 

Robert Bušić - diplomirao je 2015. godine na Građevinskom fakultetu Osijek. Prije zaposlenja na Građevinskom fakultetu Osijek ostvario je 3 godine radnog staža u gospodarstvu, radeći kao projektant suradnik u projektnom uredu B2 inženjering d.o.o. te kao voditelj tehničke pripreme i pomoćnik voditelja građenja u građevinskom poduzeću METAL LOVRETIĆ d.o.o. u Vinkovcima. Sudjelovao je na nekoliko stručnih predavanja i skupova te na međunarodnim konferencijama. U sklopu ERASMUS+ programa za mobilnost studenata izabran je za praktikanta te je u 2014. godini odradio stručnu praksu u građevinskom poduzeću NAUE GmbH & Co. KG u Njemačkoj. Danas radi kao asistent na Građevinskom fakultetu Osijek. Njegove nastavne aktivnosti i znanstveno-istraživački interesi pripadaju polju temeljnih tehničkih znanosti, grani materijali.

Ivana Miličević - diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Osijeku 2004. godine, nakon čega je radila u struci do 2007. godine. Od 2007. godine zaposlena je na Građevinskom fakultetu Osijek, gdje je doktorirala 2014. godine. Od siječnja 2016. godine do listopada 2018. radila je kao prodekanica za znanost i poslijediplomske studije Građevinskog fakulteta Osijek. Njezine nastavne aktivnosti i znanstveno-istraživački interesi pripadaju polju temeljnih tehničkih znanosti, grani materijali. Dosadašnja istraživanja vezana su uz svojstva i primjenu recikliranih materijala u građevinarstvu. Kao suradnica sudjelovala je u pet međunarodnih znanstvenih projekta, a kao voditeljica na tri znanstven-istraživačka projekta. Član je RILEM International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures i tehničkih odbora RILEM/TC 273-RAC, HZN/TO 553. Sudjeluje u radu uredničkog odbora Elektroničkog časopisa Građevinskog fakulteta Osijek e-GFOS.