Kultura zgrada,
autori: Mihaela Domazetović, Dino Obradović i Hrvoje Krstić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 18:00
utorak 11.5.2021., 10:00 - 18:00
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 18:00
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 18:00

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti

Lokacija:
GRAFOS (vanjski, natkriveni prostor)

Detalji:

Građevinarstvo je tehnička znanost i privredna grana koja se bavi tehničko-tehnološkim aspektima gradnje građevina. Građevinarstvo ima u Hrvatskoj dugu tradiciju, a mnogobrojne crkve, javne i utilitarne zgrade, utvrde, dvorci i ljetnikovci svjedoče o vještini njihovih graditelja. Neki od građevinskih objekata namijenjeni su kulturi (kazališta, koncertne i kinodvorane, galerije, muzeji) te vjerskim obredima (crkve). Za zgrade u Hrvatskoj angažiraju se ugledni arhitektonski uredi za izradu nacrta kazališnih zgrada i objekata za kulturu i zabavu, a koji nimalo ne kaskaju za poznatim europskim građevinama tog tipa.

Biografija:

Mihaela Domazetović, mag.ing.aedif., asistentica, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Rođena 1991. godine u Osijeku, magistra inženjerka građevinarstva čija su istraživanja usmjerena na područje organizacije, tehnologije građenja i energetsku učinkovitost. Diplomu magistra inženjera građevinarstva stekla je 2014. godine na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Trenutno zaposlena kao asistentica na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku na Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment s glavnim aktivnostima edukacije i znanstvenog istraživanja. Posjeduje računalne vještine (Autodesk programi, Microsoft Office, CSi SAP2000, KI Expert).

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/mihaela-teni

 

Dino Obradović, mag.ing.aedif., asistent, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Rođen 1989. godine u Osijeku. Završio je sveučilišni preddiplomski i diplomski studij građevinarstva na Građevinskom fakultetu u Osijeku 27. lipnja 2013. te stekao zvanje magistar inženjer građevinarstva. Bavi se nastavnim radom i istraživanjem u području organizacije, tehnologije građenja, održavanja građevina i kanalizacijskih sustava. Radio je u Osječko-baranjskoj županiji u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo u Donjem Miholjcu, u tvrtki Emax d.o.o. u Osijeku te Osnovnoj školi Tenja u Tenji. Trenutno zaposlen kao asistent na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku na Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment s glavnim aktivnostima edukacije i znanstvenog istraživanja. Posjeduje računalne vještine (Autodesk programi, Microsoft Office, GALA).

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/dino-obradovic

 

izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ., Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Rođen 27. svibnja 1981. godine u Vinkovcima. Usredotočen je na istraživanja vezana uz tehnologiju izgradnje i održavanje građevina i energetsku učinkovitost građevina. Zaposlen je na mjestu izvanrednog profesora na Zavodu za organizaciju tehnologiju i menadžment. Nastavne aktivnosti na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek su vezane uz područja tehnologije građenja, održavanja građevina, energetski učinkovitih građevina i ugovora u graditeljstvu. Do sada je bio mentor i komentor na više od 30 završnih, diplomskih i magistarskih radova. Ovlaštena je osoba za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom. Član je Hrvatske Udruge za organizaciju građenja od 2006. godine i Udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2008. godine. Govori engleski i njemački jezik.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/hrvoje-krstic