Etika u online istraživanju,
autorice: Karolina Dobi Barišić i Ana Mirković Moguš

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 18:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 18:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 18:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 18:00

Organizator:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
studenti

Lokacija:
Predavaonica broj 2

Detalji:

Unatoč dostupnosti mnogih formalnih etičkih smjernica, provođenje online istraživanja etički je prilično izazovno. Očekivanja pojedinaca o privatnosti u online okruženjima koja su javno vidljiva, poput društvenih mreža i diskusijskih grupa mogu se razlikovati od njihovih viđenja komunikacije izvan mreže ili u privatnom digitalnom dopisivanju poput e-pošte (Sugiura i dr., 2011.). Stoga je cilj  prikazati etičke smjernice i postupke vezane uz online istraživanje te važnost informiranog pristanka u mrežnim prostorima. Prikazat će se prednosti i rizici online istraživanja te pitanja privatnosti i povjerljivosti u online istraživanju. Zaključno, prikazat će se sustavan pregled smjernica i preporuka vezanih uz etičko donošenje odluka prilikom online istraživanja. Istraživači i studenti koji provode online istraživanja navedene smjernice, preporuke i etičke dokumente mogu koristiti kao polazište za svoja ispitivanja i osvrte.

Biografija:

Dr.sc. Karolina Dobi Barišić, poslijedoktorandica

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Karolina Dobi Barišić rođena je u Osijeku 22. prosinca 1984. g. Nakon završene III. gimnazije u Osijeku (prirodoslovno-matematičkog usmjerenja) upisuje Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku. Diplomirala je 2008. godine s temom diplomskog rada „Kružnice u geometriji trokuta“ te stekla zvanje diplomirane profesorice matematike i informatike. 2008. upisuje poslijediplomski doktorski studij Informacijskih znanosti na Fakultetu informatike i organizacije u Varaždinu koji uspješno završava 2018. obranom doktorske disertacije pod nazivom „Utjecaj vršnjačke procjene i samoprocjene na pristup učenju i primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije kod budućih učitelja“.

Nakon završenog fakulteta zaposlena je u OŠ Darda kao nastavnik matematike i nestručno fizike te u OŠ Jagodnjak kao nastavnik matematike i informatike. Od listopada 2008. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Osijeku (danas Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti) kao asistentica, a od 2019. kao poslijedoktorandica.

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovala na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

 

Dr.sc. Ana Mirković Moguš, viša asistentica

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Ana Mirković Moguš rođena je 10.08.1981. u Našicama. Diplomirala je 2004. na Sveučilištu u Osijeku, na Odjelu za matematiku, s temom diplomskog rada: „Spline funkcije“. Disertaciju je obranila 2014. na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu, s temom doktorskog rada: „Procjena kvalitete procesa e-0obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj“. Akademske godine 2002./2003. dobila je Rektorovu nagradu za seminarski rad: „Problem izračunavanja broja π“. Od 2004. do 2007. radila je kao profesor matematike i informatike u srednjoj školi. Položila je stručni ispit iz matematike za zanimanje profesorice matematike i informatike (2005.). Posjeduje ECDL Advanced Certificate of Croatian Information Technology Society (2006.). Pohađala je i završila Research-Intensive course Complex Systems and Social Simulations na CEU u Budimpešti (2009.). Od 2007. asistent je na Učiteljskom fakultetu odnosno Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti gdje ima i funkciju Carnet koordinatora ustanove, a od 2014. viši je asistent na istom fakultetu. Također obnaša funkciju ISVU koordinatora i članica je Povjerenstva za kvalitetu istog fakulteta. Iskusni je korisnik engleskog jezika te samostalni korisnik njemačkog jezika. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na konferencijama u zemlji i inozemstvu. Redovito sudjeluje