Trendovi u odnosima s javnošću kulturnih ustanova,
predavačica: Gordana Lesinger

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 18:00 - 18:45

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
učenici srednjih škola (gimnazija ili umjetnički smjerovi), studenti - komunikacija

Lokacija:
FFOS, predavaonica 32

Detalji:

Kultura je obilježje urbanih cjelina iako i ruralne sredine ulažu napore u komuniciranje kulture, s posebnim naglaskom na tradicijsku kulturu.

Kultura je danas luksuz, ali i taj luksuz ima kupca te tom kupci treba predstaviti kulturne potencijale pojedinih krajeva. U konačnici, zbog kulture i kulturnih nasljeđa mi danas posjećujemo brojne kulturne destinacije.

Prošla godina bila je godine Europske kulturne baštine pa iako se manifestacija odvijala na razini cijele Europske unije, sama Hrvatska nije dala preveliku pozornost samoj kulturi. Međutim, ove godine Rijeka ima čast biti Europska prijestolnica kulture, što je Osijeku izmaknulo u samoj završnici natječaja.

Novu priliku dobit ćemo za nešto više od deset godina. Pa iako se čini daleko, pripreme trebaju početi puno ranije jer i sama procedura natjecanja počinje znatno ranije.

Kako i što komunicirati prema van. Što su osječki kulturni potencijali te zašto kultura Osječko – baranjske županije pobuđuje sve veći interes turista pokušat ćemo analizirati kroz ovo predavanje. 

Biografija:

Predavačica:

Gordana Lesinger, doc. dr. sc. - Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti

Gordana Lesinger  docentica je na  na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Rođena je u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a na doktorskoj školi „Komunikologija“ Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2016. stekla je akademski naziv doktora znanosti. Područje njezina znanstvenog interesa su komunikologija, masovni mediji, odnosi s javnošću te profesionalna etika u novinarstvu.

Usavršavala se kroz programe edukacije iz područja odnosa s javnošću  kao prva generacija Škole za odnose s javnošću Fakulteta političkih znanosti (2009). NATO (CICA) komunikacijsku školu (2004-2006). Nizozemsku kraljevsku akademiju “Government Communication” (2004) te Londonsku školu za odnose s javnošću (2002).

Autor  koautor je jedne knjige, objavila je više znanstvenih radova te sudjelovala je na nekoliko domaćih međunarodnih znanstvenih skupova s područja odnosa s javnošću/odnosa s medijima, političke komunikacije, novih medija te etike.