Kultura u jeziku: kako riječima obilaziti kao mačak oko vruće kaše,
autorice: Ana Mikić Čolić i Maja Glušac

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 18:00
utorak 11.5.2021., 10:00 - 18:00
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 18:00
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 18:00

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
studenti i ostali zainteresirani zaposlenici

Lokacija:
FFOS

Detalji:

Posterom se tematiziraju eufemizmi ‒ ublaženi izrazi koji služe za izbjegavanje ili ublažavanje konflikta, odnosno izrazi koji su alternativa za izravno imenovanje predmeta, pojmova ili pojava koje izbjegavamo spominjati.

Na primjerima iz suvremene hrvatske književnosti te iz publicističkoga stila utvrđene su funkcije, odnosno vrste eufemizama. Zaštitničke eufemizme rabimo u onim situacijama u kojima bi izravno imenovanje izazvalo negativne posljedice u sugovornika. Tako ćemo umjesto 'star' reći vremešan, postariji, u zlatnim godinama ili krupan, punačak, nabijene figure umjesto 'debeo'. Obmanjivačkim eufemizmima namjerno se zamućuje istina kako bi se manipuliralo sugovornicima pa je 'rat' sukob, 'otpuštanje radnika' je racionalizacija poslovanja, a 'poskupljenje' se radije naziva korekcijom cijena. Eufemizmima možemo i podizati „ugled“ predmetima, pojmovima, pojavama i zanimanjima pa umjesto 'nizak' rabimo izraz manjeg uzrasta, 'vrata' su ulazni sustav, 'tajnica' je osobna asistentica, a 'podrum' je „postao“ nisko prizemlje.

 

Biografija:

 

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, Filozofski fakultet u Osijeku

osobna web stranica: https://www.ffos.unios.hr/hrvatski/docdrscanamikiccolic

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić rođena je 9. kolovoza 1983. Od 2006. radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje izvodi nastavu iz obveznih kolegija Teorija jezika i Tvorba riječi u hrvatskome jeziku. Akademske 2013./2014. godine bila je koordinatorica i voditeljica projekta Erasmus intenzivni tečaj hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Sudjelovala je također kao suradnica na projektu Analiza međusobnog utjecaja hrvatskog i engleskog jezika u kontekstu suvremenog računalnog okruženja (voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić), a trenutačno je suradnica na projektu „Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi“ voditeljice izv. prof. dr. sc. Vesne Bagarić Medve.

S izlaganjima sudjelovala je na dvadeset znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. 2010., 2015. i 2018. bila je tajnica Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani. U suautorstvu ili samostalno objavila je dvadeset izvornih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima te tri uredničke knjige.

Aktivno doprinosi popularizaciji znanosti održavajući predavanja za učenike slavonskih osnovnih i srednjih škola, kao i predavanja na stručnim usavršavanjima za profesore hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovanjem na Festivalu znanosti.

 

Doc. dr. sc. Maja Glušac, Filozofski fakultet u Osijeku

osobna web stranica:  https://www.ffos.unios.hr/hrvatski/docdrscmajaglusac

Doc. dr. sc. Maja Glušac rođena je 17. svibnja 1980. godine u Osijeku. Osnovnu je školu pohađala u Belišću, a Jezičnu gimnaziju u Valpovu. Studij hrvatskoga jezika i književnosti upisala je 1998. godine na Pedagoškom (današnjem Filozofskom) fakultetu u Osijeku. Diplomirala je 2004. godine s temom Vokativ u hrvatskom književnom jeziku.

Na studiju Hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku izvodi nastavu obveznih kolegija Hrvatska fonetika i fonologija, Hrvatska sintaksa i Hrvatska leksikologija te nastavu izbornih kolegija Naglasni sustav hrvatskoga jezika, Govorna kultura hrvatskoga jezika i Jezik i stil hrvatskih novina.

Znanstvenim je zanimanjem usmjerena prema normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskog književnog jezika te funkcionalnoj stilistici od kraja 19. stoljeća do suvremenoga jezika. Kao istraživačica bila je uključena u dva projekta: Gramatikalizacija u suvremenom hrvatskom standardnom jeziku i Jezik i stil zavičajne periodike voditeljice prof. dr. sc. V. Rišner. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku te Organizacijskoga odbora znanstvenih skupova Jezik medija nekada i sada i Od norme do uporabe.

Sudjelovala je na mnogim domaćim i međunarodnim skupovima te je objavila brojne znanstvene radove.