Cross-culturalism at the University of Osijek: The perspective of Erasmus+ incoming students,
voditeljica: Mirna Varga, suradnice: Izabel Zdravčević i Marija Milošević

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 18:00
utorak 11.5.2021., 10:00 - 18:00
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 18:00
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 18:00

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
studenti, nastavnici, građanstvo

Lokacija:
FFOS

Detalji:

Cilj predložene aktivnosti je predstaviti rezultate intervjua koji su provedeni s dolaznim studentima koji su u okviru programa Erasmus+ mobilnosti studenata boravili na Sveučilištu u Osijeku tijekom zimskog semestra akademske godine 2019./2020. Intervjuima smo željeli saznati više o tome kako su strani studenti doživjeli akademsku kulturu u Hrvatskoj te koje su međukulturne sličnosti i razlike uočili između hrvatskog akademskog okruženja i onoga u njihovim matičnim zemljama. Pod pojmom 'akademske kulture' podrazumijevali smo različite aspekte kao što su izvođenje nastave (stilovi predavanja), socijalne odnose i interakciju u akademskom okruženju (odnos profesor-student), razinu uključenosti studenata u aktivnosti lokalne akademske zajednice, život na kampusu i sl. Stavove studenata izložit ćemo na posteru te zainteresiranim posjetiteljima predstaviti najzanimljivije vidove međukulturnih sličnosti i razlika u percepciji akademske kulture iz perspektive stranih studenata.

Kraljnji cilj predložene aktivnosti je kreiranje posebne mrežne stranice na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta Osijek, gdje bi se, među ostalim relevantnim sadržajima, objavili stavovi i zapažanja intervjuiranih, ali i budućih dolaznih studenata o njihovom doživljaju akademske kulture na osječkom Sveučilištu. Očekuje se da bi navedena mrežna stranica učinila program Erasmus+ mobilnosti još vidljivijim te poslužila kao dodatni poticaj za njegovo promicanje kao i za jačanje provođenja strategije internacionalizacije osječkog Sveučilišta.

Biografija:

 

Voditeljica

Dr.sc. MIRNA VARGA, viša predavačica

Filozofski fakultet  Osijek, Katedra za zajedničke sadržaje

Osobna web stranica: http://www.ffos.unios.hr/kzs/engleski-jezik-mirna-varga-visi-predavac

Mirna Varga rođena je 29. prosinca 1974. godine u Osijeku. Nakon završene Jezične gimnazije upisala je studij engleskog i njemačkog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Diplomirala je 1999. godine te je od tada radila kao profesorica engleskog i njemačkog jezika u nekoliko srednjih škola te u školama stranih jezika gdje je držala tečajeve engleskog jezika.

Od 2005. godine radi kao predavačica i viša predavačica na Katedri za zajedničke sadržaje na Filozofskom fakultetu Osijek te predaje obvezne i izborne kolegije općeg i akademskog engleskog jezika na preddiplomskim i diplomskim studijima.

2016. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom 'Epistemic modality in academic discourse in the Croatian and English language' u okviru poslijediplomskog studija Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Tijekom rada i studija objavila je nekoliko znanstvenih, preglednih i stručnih radova te je održala izlaganja na nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija i stručno-znanstvenih skupova. U autorstvu i koautorstvu objavljeni su joj prijevodi dviju knjiga s engleskog i njemačkog jezika u izdanju Mozaik knjige.

Do sada je u okviru Erasmus+ programa održala nastavu na Sveučilištu Vilnius u Litvi te je sudjelovala na nekoliko stručnih usavršavanja za predavače općeg i akademskog engleskog jezika u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Litvi.

 

Suradnice

Izabel Zdravčević, studentica 2. godine preddiplomskog studija Informatologije, Filozofski fakultet Osijek

Izabel Zdravčević rođena je 18.02.1998. u Osijeku. Osnovnoškolsko obrazovanje završila je u u Čepinu gdje i trenutačno živi. Pohađala je Školu primjenjenih umjetnosti i dizajna u Osijeku. 2018./19. godine upisuje Filozofski fakultet u Osijeku, smjer Informatologija na Odsjeku za Informacijske znanosti što je bio logičan izbor prvenstveno zbog njezine sklonosti prema čitanju. Članica je Čitateljskog kluba Odsjeka za informacijske znanosti. Osim stručne prakse u okviru studija, sudjelovala je u nizu izvannastavnih aktivnosti vezanim za područje studiranja. Tijekom ak. god. 2018./2019. volontirala je u Muzeju Slavonije u Osijeku, na studentskoj konferenciji Info Daska u Osijeku, te je prisustvovala IT konferenciji KulenDayz. Osim toga, kontinuirano sudjeluje na otvorenim predavanjima osječkih IT tvrtki i projekta Code Camp u organizaciji Osijek Software Cityja.

 

Marija Milošević – studentica 2. godine preddiplomskog studija Informatologije, Filozofski fakultet Osijek

Marija Milošević rođena je 11.04.2000. u Osijeku. 2014. godine završila je osnovnu školu „Matije Petra Katančića Valpovo“ u Valpovu. Nakon toga upisuje „Srednju školu Valpovo“, smjer opća gimnazija koju završava 2018. godine. Iste godine kao redovni student upisuje preddiplomski studij informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku koji trenutno pohađa. Tijekom dosadašnjeg studija upoznala se je s radom knjižnica, arhiva i muzeja, a u knjižnici Filozofskog fakulteta odrađivala je praktični rad. Tijekom ljeta 2019. godine volontirala je u Muzeju Valpovštine. U slobodno vrijeme bavi se fotografijom s čime je započela još u šestom razredu osnovne škole. Do sada je osvojila nekolicinu nagrada, a posljednju nagradu za najbolju fotografiju osvojila je na konferenciji „Water for all – Leaving no one behind“ održanoj u ožujku 2019. godine na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u Osijeku, u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.