Plagiranje u znanosti,
autori: Ivana Marčinko, Ana Babić Čikeš, Gorka Vuletić i Ana Kurtović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 18:00
utorak 11.5.2021., 10:00 - 18:00
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 18:00
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 18:00

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
studenti, znanstvenici

Lokacija:
FFOS, 2 kat

Detalji:

Plagiranje je kopiranje ili prisvajanje tuđih ideja te tuđeg znanstvenog ili umjetničkog rada, bilo djelomično ili u cijelosti, kao vlastitog. Plagiranje je ozbiljan problem u akademskoj zajednici. Podrazumijeva neetično, neprofesionalno i ilegalno ponašanje koje sprječava da znanost ostvari svoju temeljnu svrhu, a to je generiranje i razmjena novih ideja ali i to da priznanja za znanstveni rad budu dodijeljena onima koji ih zaslužuju. Stoga, ovaj rad želi ukazati na problem plagiranja. Objasnit će se različiti načini plagiranja, od onih kada se reproducira već postojeći rad drugog autora do onih kada se vlastiti, stari materijal prezentira u drugom ruhu kao nov. Osim toga, navest će se individualni i okolinski prediktori plagiranja među studentima. Ukazat će se na načine kako se sadržaj koji je plagiran može prepoznati koristeći niz računalnih programa te što činiti ukoliko se dođe do takvih saznanja. Ponudit će se objašnjenja kako parafrazirati rad drugog autora, a da ne podliježemo plagiranju te smjernice na koje sve načine smanjiti plagiranje u znanstvenom okruženju.

Biografija:

Ivana Marčinko, doc.dr.sc., Filozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za psihologiju

Ivana Marčinko je rođena 1. kolovoza 1975 god. u Osijeku. Osnovnu školu i Tehnološku školu završila je u Osijeku. Studij psihologije završila je na Westminster University u Londonu, Velikoj Britaniji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjeku za psihologiju je 2006. god. stekla stupanj magistra znanosti obranom magistarske radnje pod nazivom " Povezanost temperamenta i psihičke čvrstoće s percepcijom stresa i uspješnosti prilagodbe". Na istom je fakultetu 2011. godine stekla akademski stupanj doktora znanosti s obranjenom radnjom pod temom "Provjera prediktiktivne valjanosti različitih modela dobrobiti na zdravstvene ishode". Od 2004. god. zaposlena na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Odsjeku za psihologiju gdje održava nastavu i nositelj je kolegija primarno u području Zdravstvene i Kliničke psihologije što joj i predstavljaju glavno istraživačko područje rada. 2016. godine dobila nagradu za znanstveni rad iz područja društvenih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera.

https://www.ffos.unios.hr/cv/147/psihologija/ivana-marcinko

 

Ana Babić Čikeš, doc. dr. sc., Filozofski fakultet Osijek, Odsjek za psihologiju

Ana Babić Čikeš je rođena 26. kolovoza 1979. g. u Splitu. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Đakovu nakon čega je upisala studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2004. g. Na istom je fakultetu 2013. g. obranila doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Buško na temu "Razvoj emocionalne inteligencije u ranoj adolescenciji". Nakon dvije godine rada u osnovnim školama na radnim mjestima stručnog suradnika psihologa, 2005. g. se zaposlila na Filozofskom fakultetu u Osijeku gdje predaje kolegije iz područja razvojne psihologije i psihološko savjetovanje. Posebna područja njezinog interesa su psihološko savjetovanje i psihoterapija, te je polaznica III. stupnja edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija. Aktivna je u Psihološkom savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta i Savjetovalištu Društva za psihološku pomoć Sunce. Završila je i niz drugih dodatnih edukacija (Trening trenera o psihotraumi, Edukacija iz nedirektivnog pristupa u psihoterapiji, Nasilje prema djeci i među djecom, Stresni i traumatski događaji i njihove posljedice; Usavršavanje u vještinama vođenja individualnih i skupnih psiholoških kriznih intervencija), a od 2005.g. je članica je Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu osnovnog i srednjeg školstva RH. U dosadašnjem radu bavila se također osmišljavanjem i provedbom raznih preventivnih programa.

http://www.ffos.unios.hr/cv/144/psihologija/ana-babic-cikes

 

Prof.dr.sc. Gorka Vuletić, Filozofski fakultet Osijek, Odsjek za psihologiju

Prof. Gorka Vuletić  rođena je 1970. u Zagrebu. Studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1995. Od 1996 do 2008. radi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje 1999. stječe akademski stupanj magistra znanosti, a 2004. doktora znanosti,  iz područja biomedicine i zdravstva. Završila je i stručni specijalistički studij iz Kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine, stekavši naziv Magistar specijalist kliničke psihologije. Od 2008. je zaposlena na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Nositelj je više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije, aktivno je sudjelovala u brojnim znanstvenim i stručnim projektima. 2001-2002 prvu godinu doktorskog istraživanja provela je na Deakin University u Australiji kao stipendist Australske vlade kroz Australsko-Europski program stipendija. Publicirala je brojne radove iz područja psihologije i biomedicine-javnog zdravstva. U znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje je birana u interdisciplinarnom području znanosti Psihologije i Biomedicine i zdravstva. 2015. godine dobila je Nagradu za izvrsnost u znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayer u  Osijeku.

http://www.ffos.unios.hr/cv/151/psihologija/gorka-vuletic

 

Ana Kurtović, doc. dr. sc., Filozofski fakultet Osijek, Odsjek za psihologiju

Ana Kurtović rođena je u Osijeku, 1978. godine, gdje je završila osnovnu školu i Jezičnu gimnaziju. Studij psihologije završila je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje je diplomirala 2002. godine. Znanstveni poslijediplomski magistarski studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je, 2006. godine, magistrirala na temu „Atribucijski stilovi i depresivnost kod adolescenata“. Izvandoktorski studij psihologije završila je,  također,  na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je, 2010. godine, doktorirala na temu „Rizični i zaštitni čimbenici depresivnosti u adolescentnoj dobi“. Osim temeljnog obrazovanja, završila je i niz dodatnih edukacija (edukacija volontera za rad na Telefonu za psihološku pomoć,  edukacija iz nedirektivnog psihološkog savjetovanja, edukacija iz Kognitivno-bihevioralne psihoterapije (2. stupanj), edukacija za CAP (Child Assault Prevention) program prevencije zlostavljanja djece). Od prosinca 2003. godine zaposlena je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Područje interesa joj je klinička psihologija, psihoterapija i savjetovanje te rizični i zaštitni čimbenici mentalnog zdravlja. Članica je niza strukovnih udruženja, uključujući Hrvatsku psihološku komoru, Hrvatsko psihološko društvo, Društvo psihologa Osijek, Centar za primijenjenu psihologiju CPP Osijek te HUBIKOT  Hrvatsko udruženje za bihevioralno kognitivne terapije.

http://www.ffos.unios.hr/cv/69/psihologija/ana-kurtovic