Pregled razvoja pedagogijske znanosti,
autori: Sara Kakuk, Petra Kolesarić, Ivana Bekavac i Nemanja Spasenovski

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 18:00
utorak 11.5.2021., 10:00 - 18:00
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 18:00
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 18:00

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo, svi posjetioci Festivala znanosti 2020 na FFOSu

Lokacija:
FFOS, prostorija predviđena za izlaganje postera

Detalji:

Cilj postera pod nazivom 'Pregled razvoja pedagogijske znanosti' je povećati kulturu znanja o razvoju pedagoške misli. Kroz predstavljanje najznačajnijih autora koji su svojim djelima i mislima doprinosili razvoju znanstvenih spoznaja o odgoju i obrazovanju poster će ukazati na važnost kritičkog promišljanja u dolasku do kulture znanosti. U današnjem svijetu svakodnevno smo svjedoci brzih savjeta roditeljima i nastavnicima, često neutemeljenih u znanstvenim spoznajama kako treba odgajati i obrazovati djecu i dolaziti do trenutačnih rezultata. Takvim neznanstvenim pristupom umanjuje se važnost znanstvenih spoznaja, a povećava se kultura neznanja. Upravo ukazivanje na važnost znanstvenog diskursa u dolasku do kvalitetnih odgojnih i obrazovnih metoda je presudno za izgrađivanje kulture povjerenja u znanstvena dostignuća suvremene pedagogije. Kroz ovaj poster cilj je stoga pokazati što više znanstveno utemeljenih spoznaja i povećati kulturu znanstvenog diskursa. 

Biografija:

Dr.sc. Sara Kakuk , asistentica, Odsjek za pedagogiju

Sara Kakuk rođena je 31. ožujka 1987. u Požegi. Završila je studij pedagogije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2010. obranivši diplomski rad s odličnom ocjenom, te stekla titulu mag. edukacije povijesti i mag. pedagogije. Dobitnica je Rektorove nagrade 2007. za rad „Stavovi i iskustva studenata o studiranju prema Bolonjskom procesu„ .U ožujku 2012. upisala je Doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod nazivom Kurikulum suvremenog odgoja i škole. Od 2010. do 2013. zaposlena je kao pedagog u Poljoprivredno-prehrambenoj školi Požega. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku radi od prosinca 2013. kao asistentica na Odsjeku za pedagogiju i sudjeluje u realizaciji nastave na različitim kolegijima (Teorije odgoja, Opća povijest pedagogije, Socijalna pedagogija, Školska pedagogija, Osnove pedagogije, Teorije odgoja, Pedagogija slobodnog vremena, Pedagoška statistika, Statistika u pedagogijskim istraživanjima, Metodologija pedagogijskih istraživanja, Pedagogija djece s posebnim potrebama i Didaktika). Poznaje statistički obradu podataka, kvalitativnu i kvantitativnu analizu podataka, rad u SPSS programu. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i na projektima iz područja odgoja i obrazovanja. Objavljuje znanstvene teorijske i empirijske radove, a područje njezina interesa je opća pedagogija. Recenzent je brojnih znanstvenih i stručnih članaka u časopisima i na konferencijama. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Integrativno određenje cilja odgoja iz kurikulumske perspektive“ obranila je u prosincu 2019. godine stekavši titulu doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije

 

Petra Kolesarić, studentica prve godine diplomskog studija Pedagogija i Povijest,  Filozofski fakultet Osijek

Petra Kolesarić rođena je 25. studenog 1997. godine u Osijeku. Akademske godine 2016./2017. upisala je dvopredmetni preddiplomski studij Pedagogija i Povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za uspješno završen preddiplomski studij dodijeljena joj je nagrada magna cum laude. Trenutno je na prvoj godini diplomskog studija Pedagogija i Povijest, nastavnički smjer na Filozofskom fakultetu Osijek. Članica je Hrvatskog arhivističkog društva te njegovih Sekcija za arhivsku pedagogiju i Studentske sekcije, Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek te Međunarodne udruge studenata povijesti, podružnice ISHA Osijek.

 

Ivana Bekavac , studentica prve godine preddiplomskog studija Pedagogije i Njemačkog jezika i književnost,  Filozofski fakultet Osijek

Ivana Bekavac ima 24 godine i živi u Osijeku. Akademske godine 2019./2020. upisala je dvopredmetni preddiplomski studij Pedagogija i Njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Nemanja Spasenovski, asistent, Odsjek za pedagogiju

Nemanja Spasenovski rođen je 14. svibnja 1988. u Virovitici. Osnovnu i srednju školu završio u Osijeku. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Osijeku, ak.god. 2016/2017. s temom Pedagoški aspekti konzumerizma kod prof.dr.sc. Zlatka Miliše, te stekao titulu mag.educ.hist et mag.paed. Od 2017. do 2019. asistent i vanjski suradnik, a od ak.god. 2019./2020. radi kao asistent na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku na kolegijima Pedagogija, Školska pedagogija, Sociologija odgoja i obrazovanja, Upravljanje i autonomija škole, Pedagoška antropologija, Odgoj za demokraciju. Doktorand je interdisciplinarnog doktorskog studija Kulturologija – Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi Sveučiliša J.J. Strossmayera u Osijeku. Objavljuje znanstvene teorijske radove, a područje njegova interesa je opća pedagogija s naglaskom na kritičkoj pedagogiji i položaju pedagogije u potrošačkom društvu. Recenzent je nekoliko znanstvenih i stručnih članaka u časopisima.