Better hedge than eat one’s words,
autori: Dragana Božić Lenard, Ivanka Ferčec, Yvonne Liermann-Zeljak i Ivan Lenard

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 20:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 20:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 20:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 20:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 20:00

Organizator:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i i djelatnici Sveučilišta

Lokacija:
FERIT

Detalji:

U akademskom se pisanju potrebno izražavati s dozom zadrške i opreznosti (eng. hedging expressions) kako bi se napravila razlika između iznošenja činjenica i tvrdnji. Postoje uvriježeni jezični izrazi korišteni za izražavanje nesigurnosti i oklijevanja, ali i pristojnosti i neizravnosti, što čini kulturu znanstvenoga izražavanja. 

Spomenuti izrazi imaju i pozitivne i negativne konotacije zbog čega se koriste za različite svrhe i u različitim kontekstima, a na posteru ćemo, koristeći se priznatim taksonomijama, prikazati neke jezične izraze poput navedenih sljedećih kategorija:

1) UVODNI GLAGOLI

seem, tend, look like, appear to be, think, believe, doubt, be sure, indicate, suggest

2) MODALNI GLAGOLI

will, must, would, may, might, could

3) LEKSIČKI GLAGOLI

believe, assume, suggest

4) PRILOZI ČESTOĆE

often, sometimes, usually

5) MODALNI PRILOZI

certainly, definitely, clearly, probably, possibly, perhaps, conceivably

6) THAT SUREČENICA

It could be the case that, It might be suggested that, There is every hope that.

Biografija:

Dr. sc. Dragana Božić Lenard - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Dragana Božić Lenard doktorica je znanosti iz znanstvenoga područja Humanističkih znanosti, znanstvenoga polja Filologije, znanstvene grane Anglistike. Zaposlena je na radnome mjestu poslijedoktorandice na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek gdje drži nastavu kolegija engleskoga jezika u struci (tehničkoga engleskoga jezika). Njeni znanstveni interesi uključuju engleski jezik za posebne svrhe, računalnu lingvistiku i sociolingvistiku. Autorica je i suautorica 20-tak znanstvenih radova iz navedenih područja i članica znanstvenih i uredničkih odbora nekolicine časopisa iz područja engleskoga jezika za posebne svrhe i općega engleskog jezika. Sudjelovala je na 10-tak međunarodnih konferencija i tuzemnih radionica.

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/d1bozic#anc

 

Ivanka Ferčec, prof. – viši predavač - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Ivanka Ferčec radi kao viši predavač iz znanstvenoga područja Humanističkih znanosti, znanstvenoga polja Filologija, znanstvene grane Anglistika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, gdje drži nastavu iz kolegija tehničkoga engleskoga/njemačkoga jezika. Područja njezinoga interesa uključuju metodiku nastave stranog jezika, znanstveno i tehničko prevođenje i strani jezik struke.  Autorica je i koautorica znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja. Prevodi i lektorira radove u međunarodnim znanstvenim časopisima Mathematical Communications (od 1996.) i International Journal of Electrical and Computer Engineering (od 2010.). Članica je znanstvenoga, uređivačkoga i organizacijskoga odbora časopisa odnosno konferencija. Članica je nekoliko znanstvenih i stručnih udruga.

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/ivanka#anc

 

Yvonne Liermann-Zeljak, prof. – viši predavač - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Yvonne Liermann-Zeljak diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta  J.J. Strossmayera u Osijeku 2003. godine te je stekla stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. 2008. godine izabrana je u zvanje predavača, a 2013. godine izabrana je u zvanje višeg predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja Filologija, znanstvene grane Anglistika. Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek drži nastavu iz kolegija tehničkog engleskog i tehničkog njemačkog jezika. Njena područja znanstvenog i stručnog interesa uključuju metodiku nastave stranog jezika, strategije učenja i engleski jezik za posebne svrhe.  Autorica je i koautorica znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL). Nadalje, članica je međunarodnog uređivačkog odbora međunarodnog časopisa „Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes” kojeg izdaje Elektronski fakultet Sveučilišta u Nišu te znanstvenog i savjetodavnog odbora međunarodne ESP konferencije koja se održava u Nišu i znanstvenog odbora udruge IESPTA (International ESP Teachers' Association) sa sjedištem u Liverpoolu. 

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/yvonne#anc

 

Ivan Lenard

diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Osijeku stekavši akademski naziv magistra edukacije povijest i magistra pedagogije. Trenutno studira na poslijediplomskome doktorskom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskome fakultetu u Osijeku istražujući odgojnu ulogu časopisa za djecu i mladež u razdoblju Banske Hrvatske (1864. – 1914.). Zaposlen je kao stručni suradnik pedagog u Osnovnoj školi Ladimirevci. Autor je 7 znanstvenih radova, izlagač na 5 međunarodnih i tuzemnih konferencija te sudionik državnih, međužupanijskih i županijskih stručnih skupova pedagoga.